U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Sagen om ferie, der blev delt op

Safety first

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af Safety first Det var ikke i strid med DA og LO’s aftale om kontrolforanstaltninger, helbredsoplysningsloven eller ledelsesretten, at jobansøgere skulle have testet deres alkoholforbrug. Hvis en arbejdsgiver, som er...