U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Principmeddelelse om den sikringspligtige arbejdsgiver for ansatte hjælpere i en BPA-ordning

Hvis en borger med varig funktionsnedsættelse – som er blevet tilkendt en ordning om borgerbeskyttet personlig assistance (BPA-ordning) – indgår en aftale om at overføre det kommunale tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, overgår arbejdsgiveransvaret og sikringspligten til den, som tilskuddet overføres til

read more