Højesteret har nu stadfæstet Vestre Landsrets dom, som fastslog, at en provisionslønnet tandplejer, der under coronapandemien blev hjemsendt under lønkompensationsordningen, havde ret til løn beregnet ud fra gennemsnittet i perioden forud for hjemsendelsen.

read more