U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Bonus & incentives

Løn er i dag ofte sammensat af mange forskellige elementer. I konsekvens heraf er rådgivningsbehovet stigende – dels i forhold til fastlæggelse af det nærmere indhold af de forskellige lønelementer, dels de mange juridiske udfordringer og problemer, som skal håndteres

Vi rådgiver om sammensætningen af individuelle lønpakker, alle former for personalegoder og fleksible lønpakker samt om alle former for kontant- eller aktiebaserede incitamentsordninger, hvor der kan tildeles bonus, provision, aktier, aktieoptioner, fantomaktier eller anden form for variabel løn.

Vores rådgivning omfatter ikke alene de arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger, men også alle de problemstillinger inden for andre juridiske områder, som det kan være relevant at forholde sig til. Det drejer sig om bl.a. selskabsretlige, børsretlige, skatteretlige og socialsikringsretlige problemstillinger.

Vi har også stor erfaring og ekspertise med de mange særlige og ofte komplekse problemstillinger, der inden for den finansielle sektor gælder i relation til bonus- og andre incitamentsordninger, herunder særligt i forhold til væsentlige risikotagere.

Som en del af vores rådgivning bistår vi naturligvis også med at udarbejde det nødvendige aftalegrundlag. Og for ordninger, der skal implementeres i forhold til medarbejdere i flere lande, kan vi via vores kollegaer i Ius Laboris og andre internationale samarbejdspartnere hjælpe med at afklare og håndtere de problemstillinger, som multinationale ordninger giver anledning til.

Vi har bl.a.

  • rådgivet mange virksomheder om implementering af globale bonusordninger
  • ydet rådgivning til private og offentlige virksomheder om implementering af fleksible lønpakker, herunder de skatteretlige rammer, der skal overholdes
  • rådgivet en lang række danske og udenlandske virksomheder om medarbejderes rettigheder i fratrædelsessituationer og ved virksomhedsoverdragelse
  • bistået flere børsnoterede virksomheder med udarbejdelse af lønpolitik, herunder retningslinjer for incitamentsaflønning, samt med implementering af forskellige aktielønsordninger, herunder bl.a. om tildeling af Performance Share Units
  • rådgivet mange virksomheder om de særlige problemstillinger, der inden for den finansielle sektor gælder i relation til indhold af lønpolitik og udformning af bonus- og andre incitamentsordninger
  • bistået mange virksomheder i retssager om medarbejderes rettigheder i henhold til bonus- og andre incitamentsordninger, herunder ført flere principielle sager ved Højesteret om rækkevidden af funktionærlovens § 17 a i forhold til ordninger om fastholdelsesbonus
  • rådgivet i forhold til implementering af Management Investment Programmes

Kontakt

Torben Mølgaard Hededal

Torben Mølgaard Hededal

Partner LLM

Yvonne Frederiksen

Yvonne Frederiksen

Partner LLM

Sara Baldus

Sara Baldus

Senioradvokat

Viden om Bonus & incentives