U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Arbejdsmiljø og arbejdsskader

Vi har indgående erfaring med rådgivning om alle aspekter af arbejdsmiljøretten og arbejdsskadesager

Der er stigende fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø hos både offentlige og private arbejdsgivere.

Vi rådgiver om arbejdsgiveres arbejdsmiljøretlige forpligtelser og bistår med etablering og tilrettelæggelse af arbejdsmiljøindsatsen i både private virksomheder og offentlige organisationer, herunder i forbindelse med organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, udarbejdelse af politikker og håndtering af konkrete arbejdsmiljøproblematikker på arbejdspladsen.

Desuden bistår vi i forbindelse med forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet, gennemgang af udkast til afgørelser fra Arbejdstilsynet i forbindelse med høringsprocessen med henblik på at sikre, at der sker udarbejdelse af høringssvar, der tilstrækkeligt præcist adresserer eventuelle faktuelle og retlige mangler i afgørelsesgrundlaget. Endvidere bistår vi med udarbejdelse af påklage til Arbejdsmiljøklagenævnet af Arbejdstilsynets afgørelser og i forbindelse med den videre klageproces ved Arbejdsmiljøklagenævnet.

Vi yder bistand i sager, hvor der er udstedt bødeforlæg for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen og i forbindelse med krav om erstatning rejst af medarbejdere i de situationer, hvor det gøres gældende, at arbejdsgiver ikke har iagttaget sine arbejdsmiljøretlige forpligtelser. Retssager om arbejdsgivers erstatningsansvar i forbindelse med arbejdsskader er et område inden for erstatningsretten, hvor Norrbom Vindings specialistviden og indgående kendskab til det komplekse samspil mellem de arbejdsskadesikringsretlige, erstatningsretlige og arbejdsmiljøretlige regelsæt er central.

Vi har bl.a.

  • Bistået arbejdsgivere i en række sager ved Arbejdsmiljøklagenævnet i forbindelse med påbud afgivet af Arbejdstilsynet
  • Repræsenteret arbejdsgivere i adskillige retssager om erstatning i forbindelse med både fysiske og psykiske arbejdsskader
  • Repræsenteret arbejdsgivere i straffesager, hvor der er rejst tiltale for overtrædelse af arbejdsmiljøloven
  • Rådgivet om indholdet af arbejdsgiveres arbejdsmiljøretlige forpligtelser i forbindelse med etablering af fleksible hjemmearbejdspladsordninger

     

Kontakt

Yvonne Frederiksen

Yvonne Frederiksen

Partner LLM

Viden om Arbejdsmiljø og arbejdsskader