Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område

Norrbom Vinding er advokater for store dele af den offentlige sektor.

Arbejds- og ansættelsesret for offentlige myndigheder eller virksomheder, som er helt eller delvist offentligt ejet, er en særlig disciplin, som kræver kendskab til og respekt for de særlige regelsæt, som dækker offentlige myndigheder, men i lige så høj grad forståelse og respekt for offentlig kultur, og for at myndigheder og offentligt ejede virksomheder har en særlig samfundsmæssig opgave og enten ledes eller kontrolleres politisk.

Vi har erfaring med enhver form for rådgivning til offentlige myndigheder inden for vores felt og udformer jævnligt responsa til myndigheder, gennemfører undersøgelser – og går ikke mindst i retten.

Vi har mangeårig erfaring i afskedigelsessager, sager om diskrimination og forskelsbehandling, tjenestemandsret, kollektive problemstillinger, herunder overenskomstforhandlinger, direktørforhold mv.

Samtidig er vi det advokatfirma, som over tid har ført flest sager om offentlig arbejds- og ansættelsesret ved Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet og de ordinære domstole.

Vi har bl.a.

  • rådgivet, forhandlet samt ført sager om direktørforhold, herunder ved ophør af direktøransættelser, for såvel offentlige myndigheder som offentligt ejede selskaber
  • ført en lang række forskelsbehandlings- og diskriminationssager for offentlige myndigheder, herunder den såkaldte “fedmesag” for Billund Kommune
  • ført en lang række tjenestemandsretlige sager ved Tjenestemandsretten henholdsvis de ordinære domstole, om forståelsen af tjenestemandsretlige regelsæt, diskretionære, henholdsvis disciplinære afskedigelser, pensionsretlige sager, sager om adgangen til at indgå fratrædelsesaftaler for tjenestemænd, sager om muligheden for pålæg til tjenestemænd om udlån til privat virksomhed mv.
  • i mere end 25 år varetaget de kommunale arbejdsgiveres (KL) interesser i faglig voldgiftssager om forståelsen af de kommunale overenskomster på stort set alle områder, ligesom vi i mere end 25 år har varetaget de kommunale arbejdsgiveres interesser i Arbejdsretten, herunder i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, sager om organisationsansvar samt sager om konfliktvarsler og virkninger af konflikter
  • gennemført en række advokatundersøgelser på såvel det statslige som det kommunale område samt for offentligt ejede selskaber, herunder for Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden, DR, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet m.fl.

Kontakt

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Partner LLM

Søren Skjerbek

Søren Skjerbek

Partner LLM

Jørgen Vinding

Jørgen Vinding

Partner LLM

Jesper Oehlenschlaeger Madsen

Jesper Oehlenschlaeger Madsen

Associeret partner

Viden om Offentlig arbejdsret

En aftale er en aftale – skulle man tro …

Højesteret har fundet, at en medarbejder ikke var afskåret fra at rejse krav vedrørende mulig forskelsbehandling grundet alder i forbindelse med en afskedigelse, uanset at hendes faglige organisation og arbejdsgiver – en kommune – forud herfor havde indgået et forlig herom. Kommunen blev dog frifundet, da Højesteret fandt, at medarbejderen ikke havde været udsat for forskelsbehandling grundet alder.

læs mere