U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område

Norrbom Vinding er advokater for store dele af den offentlige sektor.

Arbejds- og ansættelsesret for offentlige myndigheder eller virksomheder, som er helt eller delvist offentligt ejet, er en særlig disciplin, som kræver kendskab til og respekt for de særlige regelsæt, som dækker offentlige myndigheder, men i lige så høj grad forståelse og respekt for offentlig kultur, og for at myndigheder og offentligt ejede virksomheder har en særlig samfundsmæssig opgave og enten ledes eller kontrolleres politisk.

Vi har erfaring med enhver form for rådgivning til offentlige myndigheder inden for vores felt og udformer jævnligt responsa til myndigheder, gennemfører undersøgelser – og går ikke mindst i retten.

Vi har mangeårig erfaring i afskedigelsessager, sager om diskrimination og forskelsbehandling, tjenestemandsret, kollektive problemstillinger, herunder overenskomstforhandlinger, direktørforhold mv.

Samtidig er vi det advokatfirma, som over tid har ført flest sager om offentlig arbejds- og ansættelsesret ved Arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet og de ordinære domstole.

Vi har bl.a.

  • rådgivet, forhandlet samt ført sager om direktørforhold, herunder ved ophør af direktøransættelser, for såvel offentlige myndigheder som offentligt ejede selskaber
  • ført en lang række forskelsbehandlings- og diskriminationssager for offentlige myndigheder, herunder den såkaldte “fedmesag” for Billund Kommune
  • ført en lang række tjenestemandsretlige sager ved Tjenestemandsretten henholdsvis de ordinære domstole, om forståelsen af tjenestemandsretlige regelsæt, diskretionære, henholdsvis disciplinære afskedigelser, pensionsretlige sager, sager om adgangen til at indgå fratrædelsesaftaler for tjenestemænd, sager om muligheden for pålæg til tjenestemænd om udlån til privat virksomhed mv.
  • i mere end 20 år varetaget de kommunale arbejdsgiveres (KL) interesser i faglig voldgiftssager om forståelsen af de kommunale overenskomster på stort set alle områder, ligesom vi i mere end 20 år har varetaget de kommunale arbejdsgiveres interesser i Arbejdsretten, herunder i forbindelse med overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, sager om organisationsansvar samt sager om konfliktvarsler og virkninger af konflikter, herunder i forbindelse med lærerkonflikten i 2013
  • gennemført en række advokatundersøgelser på såvel det statslige som det kommunale område samt for offentligt ejede selskaber, herunder for Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet m.fl.

Viden om Offentlig arbejdsret

Take time to consider

The Board of Equal Treatment has heard two complaints about whether it was contrary to the Anti-Discrimination Act to refuse to employ candidates with a disability. In the first case, the Board found that the company had met its duty to accommodate; in the other case, the company had not.

læs mere