U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører.

Norrbom Vinding er uden sammenligning det advokatfirma i Danmark, som oftest repræsenterer virksomheder og offentlige myndigheder i landets retssale inden for arbejds- og ansættelsesretten. Vi er som regel flere gange om ugen repræsenteret ved enten de civile domsstole, Arbejdsretten, tjenestemandsretterne, faglig voldgift, afskedigelsesnævn mv.

Vi oplever en stigende interesse for vores kompetence og erfaring fra landets rets- og voldgiftslokaler – og hvor vores absolutte kerneområde er arbejds- og ansættelsesret – har vi som strategisk fokus at udvikle vores processpeciale til at dække andre områder end lige arbejds- og ansættelsesretten. Ofte fordrer en rets- eller voldgiftssag således i højere grad viden og erfaring om proces og voldgift – og disse kvaliteter bringer vi gerne i anvendelse på andre områder end lige arbejds- og ansættelsesretten.

Vi har bl.a.

  • ført og vundet principiel sag ved Højesteret om, hvorvidt de særlige regler i forskelsbehandlingsloven om aflønning af unge under 18 år er i strid med EU-retten
  • Ført og vundet sag ved Højesteret om pensionsforhold – særligt om forståelsen og fortolkningen af den aftalemæssige regulering af pensionsforhold for kommunale medarbejdere
  • ført en række sager ved Ligebehandlingsnævnet og domstolene om ophør af piloters ansættelsesforhold som følge af aldersgrænser
  • repræsenteret KL og landets kommuner i det særlige prøvesagskompleks ved først Østre Landsret og siden Højesteret om konsekvenserne af EU-Domstolens dom om funktionærlovens regel om fratrædelsesgodtgørelse
  • gennemført eller fungeret som voldgiftsdommer i en række voldgiftssager om direktørforhold
  • ført voldgiftssag om overenskomstbaserede ophavsrettigheder

Kontakt

Jørgen Vinding

Jørgen Vinding

Partner LLM

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Partner LLM

Christian K. Clasen

Christian K. Clasen

Managing Partner

Søren Skjerbek

Søren Skjerbek

Partner LLM

Viden om Retssager