U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Karriere

At arbejde hos os

Norrbom Vindings medarbejdere er fagligt i front. Vi har klienten i fokus, men helheden for øje

Den profil stiller krav til vores virksomhed. Den kræver et arbejdsmiljø, som lægger vægt på tillid og udvikling. Tillid betyder, at vi giver dig udfordrende opgaver, fordi vi tror på, at du løser dem godt – men ikke alene: Du bliver vejledt og båret frem i samarbejde med husets mange faglige kapaciteter.

Men udvikling kræver også eksternt input. Derfor mener vi det alvorligt, når vi siger, at vi støtter dig i dine ønsker om efteruddannelse og arbejdsophold i udlandet eller andre steder. 

Endelig betyder tillid, at du kan arbejde hjemme og tilrettelægge din arbejdsdag, så dit liv hænger sammen.

Hvis du i en periode har behov for at arbejde på nedsat tid, finder vi også ud af det.

“Gennem tillid udvikler du dig til at blive spydspids på dit felt”

Stipendiat

Som stipendiat hos Norrbom Vinding fungerer du som minifuldmægtig og hjælper advokaterne med at løse medarbejderrelaterede problemstillinger for nogle af Danmarks mest spændende private og offentlige virksomheder.

Vi rekrutterer studenter til vores minifuldmægtigordning – også hvis du stadig er på bachelordelen af din uddannelse.

Før du får din bachelor, arbejder du især med at søge informationer, dels for at holde alle hos Norrbom Vinding opdateret dagligt, dels til brug for vores nyhedsservice og opdatering af vores videnbank. Du bliver også involveret i at skaffe informationer til hovedforhandlinger og redegørelser via eksterne kilder og portaler.

På kandidatdelen bliver du tilknyttet en partner og inddraget i sagsbehandlingen. Vi sørger for, at læringskurven langsomt stiger – så du efterhånden arbejder på linje med en advokatfuldmægtig.

Du kommer med til møder med klienten og i retten. Også vores interne uddannelse kan du deltage i, og vi inddrager dig naturligvis i alle vores sociale aktiviteter. Din arbejdstid tilrettelægger du i vid udstrækning selv.

Til sidst kan du skrive dit speciale hos os – med delvis løn, og ikke mindst har du undervejs mulighed for sparring med erfarne advokater.

Fuldmægtig

Vi tror på, at stjerner lyser mest i flok

Det betyder, at Norrbom Vinding tager sine fuldmægtige alvorligt: Vi betragter dig som en værdig sparringspartner. Samtidig får du branchens bedste uddannelse inden for arbejds- og ansættelsesret. Modellen kalder vi for ”mesterlære”.

Den handler om, at du bliver tilknyttet en fast partner, som skifter mindst to gange i løbet af din uddannelse. I tæt samarbejde løser I opgaver inden for partnerens specialer. På den måde lærer du alle dele af den juridiske proces at kende af den bedste faglige kapacitet: Fra de indledende møder med klienten og til sagen afsluttes.

Men parløbet lærer dig mere end paragraffer: Det lærer dig at kende din klient, hans eller hendes branche og kultur. Så du en dag navigerer sikkert i et farvand, hvor image, medier, politik, medarbejderklima og kommercielle interesser også er vigtige brikker i den optimale løsning af klientens problem.

Med til billedet hører også vores interne uddannelse.

Alle partnere hos Norrbom Vinding deler ud af deres kompetencer ved jævnlige undervisningsseancer. Vi gennemfører også procedureøvelser, hvor vi ”sætter” en virkelighedstro retssag op. Og vi øver alle elementer i en hovedforhandling.

Performance er en sammensat størrelse. Derfor henter vi også andre kompetencer ind – skuespillere og stemmetrænere bl.a.

Naturligvis deltager du i den obligatoriske advokatuddannelse i regi Advokatsamfundet. Du får fri med løn, når du skal læse til advokateksamen, og vi hjælper selvfølgelig med gode råd og sparring.

Ansættelsesvilkårene i København er stort set ens i alle advokatfirmaer. Derfor bliver uddannelse og arbejdsmiljø nogle afgørende elementer, når du skal vælge. Det ved vi og handler derefter.

“Vi sætter en ære i at udvikle dit talent og bygge op, så du bliver en advokat med perspektiv”

Hvis du vil vide mere om advokatfuldmægtiguddannelsen hos Norrbom Vinding, kan du læse videre her

Advokat

Vi lever af din viden

Norrbom Vindings advokater er både uddannet her i huset og rekrutteret udefra. Fælles for dem er, at de tegner husets profil som specialistfirma inden for arbejds- og ansættelsesret.

Det er vores holdning, at du aldrig kan lære for meget.

Når du bliver advokat hos Norrbom Vinding, begynder udviklingen af din profil som specialist. Det betyder, at dine opgaver bliver målrettet dine særlige interesser.

Du lærer ved at søge råd hos og samarbejde tæt med partnerne og de andre advokater. Langsomt overdrager vi dig ansvaret for klienter og bestemte arbejdsområder.

Du skal ud i verden for at komme ind i specialet. Derfor støtter vi dig også, hvis du fx ønsker at tage en LLM. Gennem vores internationale samarbejde i Ius Laboris hjælper vi dig, hvis du vil arbejde en periode i et advokatfirma i udlandet.

Og vi hjælper dig med at skærpe din viden og dit netværk i branchen ved at opfordre dig til at undervise, tage på seminarer, deltage i kurser og involvere dig i foreninger. Alle advokater hos os er medlem af Dansk Forening for Arbejdsret og Ansættelsesadvokater. Vi opfordrer dig også til at deltage i mindst én konference i udlandet hvert år for at skabe internationalt netværk og international approach.

“Det er vores holdning, at du aldrig kan lære for meget”

Øvrige funktioner

Norrbom Vinding tror på sammenhæng og helhed

Derfor er vi et firma, som også vægter andre faglige kapaciteter end jurister højt.

Vi har ansat akademikere og specialister inden for sprog, humaniora og IT. Vores øvrige stab består af service- og økonomifunktioner. Sekretærgruppen er kroppen i administrationen.

Ligesom vi opfordrer vores advokater til at søge ny viden også i udlandet, opfordrer vi vores akademiske og administrative medarbejdere til at tage på studieture i udlandet. Vi støtter kursusaktivitet eller hele uddannelsesforløb inden for de professionelle rammer, som eksisterer på netop deres felt.

Også intern undervisning tilbyder vi løbende – og på mange felter. Vi tilrettelægger sprogundervisning, udvikler alles IT-kompetencer, kører forløb med teambuilding og kommunikation. Og naturligvis underviser vi også i juridiske emner.

Hos Norrbom Vinding koger vi ikke suppe på rustne søm. Vores medarbejdere netværker sig nemlig via ERFA-grupper til den nyeste viden. Vi følger tidens trends nøje og agerer på dem, hvis de er interessante.

“I vores firma er man ikke bare et nummer i rækken – vi kalder os ”NorrVind’ere”. Alle har en stemme og ret til indflydelse”

Ledige stillinger

Vil du være med på holdet?

Vi er altid interesserede i nye talenter, så kontakt os gerne, hvis du kunne tænke dig en karriere hos Norrbom Vinding.

Vi ansætter løbende nye medarbejdere og ser frem til at modtage din ansøgning.

Ansøgninger kan sendes til:

Norrbom Vinding
Att.: Inge Aas Lawaetz
Amerikakaj
Dampfærgevej 26
2100 København Ø

Email: iaa@norrbomvinding.com

“Vores medarbejdere er ikke valgt tilfældigt. Dem har vi plukket, fordi de er bedst. Derfor tager vi os godt af dem”