Menneskeret

Myndigheder bliver i stadigt stigende omfang mødt med krav for påståede brud på menneskerettighederne – navnlig i sociale sager og sager om velfærdsydelser

Norrbom Vinding rådgiver ofte offentlige myndigheder, der bliver mødt med forskellige krav for brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Vi har ført og fører en række af de mest principielle sager på området, hvor vi har nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører til rådighed. Vi har i den forbindelse betydelig erfaring med at processe denne sagstype både i forhold til de udfordringer, der er med at håndtere selve sagerne, og med at håndtere det ofte store fokus fra forskellige interessenter, der er på sager af denne karakter.

Ud over selve retssagsførelsen bistår vi bl.a. myndighederne med såvel afdækning af eventuelle krav – herunder gennem undersøgelsesforløb – som med vurderinger af potentielle krav, ligesom vi bistår under eventuelle forligsdrøftelser.

Vi har for forskellige myndigheder bl.a.

  • ført en række principielle sager om, hvorvidt kommuner har overholdt deres positive forpligtelser efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i sager, hvor børn er blevet udsat for overgreb af deres forældre eller andre, herunder Slagelse-sagen, der var den første danske sag på området
  • ført og vundet en principiel sag ved Højesteret om, hvorvidt en pige med et mentalt handicap havde krav på godtgørelse efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller national ret for manglende ledsagerordning til svømmestævner (Svømmepige-sagen)
  • ført og fører sager om, hvorvidt børn har krav på godtgørelse efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller national ret for manglende eller forsinket visitation til specialtilbud eller manglende undervisning
  • bistået Danmarks Radio med en advokatundersøgelse og efterfølgende vurdering af, om der var grundlag for at udbetale erstatning for krænkende adfærd til medlemmer af DR Pigekoret
  • bistået med en vurdering af, om en kommune var erstatningsansvarlig for seksuelle overgreb begået af en medarbejder i en børnehave

Kontakt

Søren Skjerbek

Søren Skjerbek

Partner LLM

Rebekka Bormann Thorn

Rebekka Bormann Thorn

Advokat

rbt@norrbomvinding.com

T +45 35 25 39 77
M + 45 21 26 94 89