Pension

Når man rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, skal man også have blik for andre ting, hvis man skal komme hele vejen rundt. Pension fx

NVI_Newsletter_Pension.png

I takt med udviklingen af arbejdsmarkedspensionsordningerne, udviklingen af firmapensionsordninger og ikke mindst den øgede fokus på pensionstilsagn generelt er der et øget behov for viden om pensionsordninger. Vi mærker, at antallet af rådgivningsopgaver såvel som mængden af retssager, der kræver kendskab til regelsættene vedrørende pensioner, er blevet flere.

Vi rådgiver om pensionskassespørgsmål, afdækningsspørgsmål, fortolkning af pensionstilsagn og pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspensionsordninger. Endvidere bistår vi ved pensionsovervejelser i fratrædelsessituationer, ved ud- og indstationering samt i ændringssituationer – og ikke mindst i skattemæssige forhold relateret til pensionsspørgsmål.

Vi har bl.a.

  • ydet rådgivning om afdelingsforhold, dvs. fortolkningen af kollektive overenskomster, der regulerer pensionsforhold
  • vurderet forhold mellem pensionsbestemmelser og forskelsbehandlingslovens regelsæt

 

Viden om Pension