U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Pension

Når man rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, skal man også have blik for andre ting, hvis man skal komme hele vejen rundt. Pension fx

I takt med udviklingen af arbejdsmarkedspensionsordningerne, udviklingen af firmapensionsordninger og ikke mindst den øgede fokus på pensionstilsagn generelt er der et øget behov for viden om pensionsordninger. Vi mærker, at antallet af rådgivningsopgaver såvel som mængden af retssager, der kræver kendskab til regelsættene vedrørende pensioner, er blevet flere.

Vi rådgiver om pensionskassespørgsmål, afdækningsspørgsmål, fortolkning af pensionstilsagn og pensionsordninger, herunder arbejdsmarkedspensionsordninger. Endvidere bistår vi ved pensionsovervejelser i fratrædelsessituationer, ved ud- og indstationering samt i ændringssituationer – og ikke mindst i skattemæssige forhold relateret til pensionsspørgsmål.

Vi har bl.a.

  • ydet rådgivning om fortolkningen af kollektive overenskomster, der regulerer pensionsforhold
  • vurderet forhold om samspillet mellem pensionsbestemmelser og forskelsbehandlingslovens regelsæt
  • repræsenteret KL i en højesteretssag om kommunale overenskomsternes begrænsning af adgangen til pensionsindbetalinger til tjenestemænd, der har aktiveret deres tjenestemandspension

Kontakt

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Partner LLM

Torben Mølgaard Hededal

Torben Mølgaard Hededal

Partner LLM

Viden om Pension