U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

04.01.2021 | Pension

Skrevet af

Elsebeth Aaes-Jørgensen
Partner LLM

Folkepensions­alderen hæves til 69 år

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om social pension, der indebærer, at personer født efter 1. januar 1967 først vil kunne gå på folkepension som 69-årige.

Hvis du, inden nytårsklokkerne ringede, endnu ikke var fyldt 54 år, vil du være en af dem, der må vente med at gå på folkepension til den dag, hvor du fylder 69 år.

Folketinget har vedtaget, at folkepensionsalderen med virkning fra 1. januar 2035 er 69 år, hvorfor personer, der er født efter den 1. januar 1967 og dermed fylder 68 år i 2035 eller senere, vil være omfattet.

Indtil lovændringen, der trådte i kraft 31. december 2020, var reglen, at pensionsalderen var 68 år for alle personer, der var født efter den 31. december 1962. Med lovændringen vil dette alene gælde for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966.

Årsagen til, at folkepensionsalderen hæves til 69 år, er, at den løbende fastsættes på baggrund af gennemsnitslevealderen, som er steget i løbet af 2018 og 2019.

Beskæftigelsesministeren er i den forbindelse forpligtet til hvert 5. år at tage stilling til, om folkepensionsalderen skal revideres og fremsætte lovforslag herom. Ændringen får dog i så fald først virkning 15 år efter. En ændring i levealderen frem til 2025 vil derfor kunne få betydning for personer, der skal pensioneres efter den 1. januar 2040.

Norrbom Vinding bemærker

  • at folkepensionsalderen danner baggrund for aldersgrænserne på en række andre områder, fx pensionsudbetalingsalderen, efterlønsalderen samt varigheden af erstatning for tab af erhvervsevne efter lov om arbejdsskadeforsikring, hvorfor ændringen også får en afledt effekt på disse områder.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.