Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret.

NVI_Newsletter_Ansættelsesret.png

Vi har særlig erfaring med at udarbejde og implementere nye kontraktmodeller, gennemføre kollektive afskedigelser eller kollektive vilkårsændringer.

Vi har bl.a.

  • Rådgivet en række virksomheder om rækkevidden af de forpligtelser, som nye, ledende medarbejdere har over for deres tidligere arbejdsgivere i kraft af konkurrenceklausuler eller andet
  • Rådgivet en række virksomheder om optimering af fratrædelsessituationer, herunder ferieafholdelse, fritstilling mv.
  • Rådgivet i forbindelse med en række masseafskedigelsesprocesser og omstruktureringer
  • Bidraget til at revidere og opdatere ansættelseskontrakter og personalepolitikker i en række virksomheder

Viden om Ansættelsesret