U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Vi har særlig erfaring med at udarbejde og implementere nye kontraktmodeller, gennemføre kollektive afskedigelser eller kollektive vilkårsændringer.

Vi har bl.a.

  • bidraget til at revidere og opdatere ansættelsesretlige dokumenter for en række virksomheder, herunder kontrakter, opsigelser, fratrædelsesaftaler og personalepolitikker
  • rådgivet om ansættelse af direktører, herunder forestået udarbejdelsen af direktørkontrakter og bistået med forhandlingerne heraf
  • gennemført flere complianceundersøgelser af virksomheders ansættelsesretlige område
  • rådgivet flere virksomheder om rækkevidden af opsagte medarbejderes loyalitetsforpligtelse
  • foretaget adskillige vurderinger af opsigelsers saglighed og bortvisningers berettigelse samt rådgivet om optimering af fratrædelsessituationer, herunder i relation til ferieafholdelse, fritstilling, loyalitetspligt, ansættelsesklausuler mv.
  • rådgivet i forbindelse med masseafskedigelsesprocesser og omstruktureringer, herunder deltaget i forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne
  • udarbejdet bonus- og optionsprogrammer og rådgivet virksomheder ved opdatering og ændring af eksisterende programmer, ligesom vi har bistået med rådgivning om implementeringen heraf
  • rådgivet om konsekvenserne af de nye regler om orlov i forbindelse med fødsel, herunder bistået med opdatering af virksomhedernes politikker på dette område
  • bistået udenlandske virksomheder i forbindelse med etablering i Danmark, herunder rådgivet om krav til registreringer og udarbejdelse af de relevante standarddokumenter til brug for ansættelse af medarbejdere

Viden om Ansættelsesret

En dyr lærestreg

Det var berettiget at bortvise en lærer ansat på et bosted for børn og unge, som bevidst nappede et barn for at give barnet en lærestreg. Det har Retten i Randers netop fastslået i denne dom.

læs mere

Take time to consider

The Board of Equal Treatment has heard two complaints about whether it was contrary to the Anti-Discrimination Act to refuse to employ candidates with a disability. In the first case, the Board found that the company had met its duty to accommodate; in the other case, the company had not.

læs mere