Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret.

ansættelsesret.svg

Vi har særlig erfaring med at udarbejde og implementere nye kontraktmodeller, gennemføre kollektive afskedigelser eller kollektive vilkårsændringer.

Vi har bl.a.

  • Rådgivet en række virksomheder om rækkevidden af de forpligtelser, som nye, ledende medarbejdere har over for deres tidligere arbejdsgivere i kraft af konkurrenceklausuler eller andet
  • Rådgivet en række virksomheder om optimering af fratrædelsessituationer, herunder ferieafholdelse, fritstilling mv.
  • Rådgivet i forbindelse med en række masseafskedigelsesprocesser og omstruktureringer
  • Bidraget til at revidere og opdatere ansættelseskontrakter og personalepolitikker i en række virksomheder

Viden om Ansættelsesret