Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Vi har særlig erfaring med at udarbejde og implementere nye kontraktmodeller, gennemføre kollektive afskedigelser eller kollektive vilkårsændringer.

Vi har bl.a.

  • bidraget til at revidere og opdatere ansættelsesretlige dokumenter for en række virksomheder, herunder kontrakter, opsigelser, fratrædelsesaftaler og personalepolitikker samt gennemførelse af complianceundersøgelser i denne henseende
  • rådgivet om ansættelse af direktører, herunder forestået udarbejdelsen af direktørkontrakter og bistået med forhandlingerne heraf
  • rådgivet flere virksomheder om rækkevidden af opsagte medarbejderes loyalitetsforpligtelse
  • foretaget adskillige vurderinger af opsigelsers saglighed og bortvisningers berettigelse samt rådgivet om optimering af fratrædelsessituationer, herunder i relation til ferieafholdelse, fritstilling, loyalitetspligt, ansættelsesklausuler mv.
  • rådgivet i forbindelse med masseafskedigelsesprocesser og omstruktureringer, herunder deltaget i forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne
  • udarbejdet bonus- og optionsprogrammer og rådgivet virksomheder ved opdatering og ændring af eksisterende programmer, ligesom vi har bistået med rådgivning om implementeringen heraf
  • rådgivet om konsekvenserne af de nye regler om orlov i forbindelse med fødsel, herunder bistået med opdatering af virksomhedernes politikker på dette område
  • bistået udenlandske virksomheder i forbindelse med etablering i Danmark, herunder rådgivet om krav til registreringer og udarbejdelse af de relevante standarddokumenter til brug for ansættelse af medarbejdere

Kontakt

Yvonne Frederiksen

Yvonne Frederiksen

Partner LLM

Christian K. Clasen

Christian K. Clasen

Managing Partner

Torben Mølgaard Hededal

Torben Mølgaard Hededal

Partner LLM

Viden om Ansættelsesret