Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

NVI_Newsletter_Kollektiv arbejdsret.png

Vi har årelang erfaring med at forhandle kollektive overenskomster eller rådgive virksomheder og offentlige organisationer i forhandlingsforløb.

Vi er der, når der skal findes kreative løsninger, og vi er der også, når virksomheder og myndigheder bliver mødt med strejkevarsler eller selv skal varsle konflikt.

Når forhandlingsforløbet ender i Forligsinstitutionen, har vi erfaring med at forhandle i timer eller døgn i Forligsinstitutionen, og i de situationer, hvor det er mere naturligt, at advokaten ikke ”sidder med ved bordet”, deltager vi som rådgivere og sparringspartnere i ”baglokalet”.

Når overenskomst er indgået, rådgiver vi om fortolkningen af overenskomsten. Ved uenigheder og arbejdsnedlæggelser repræsenterer vi virksomheder og myndigheder i de forskellige arbejdsretlige fora: faglig voldgift, Arbejdsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret.

Vi har bl.a.

  • rådgivet om overenskomstforhold til en lang række myndigheder og virksomheder inden for blandt andet medicinalbranchen, luftfartsindustrien, energisektoren mv.
  • ført og vundet et stort antal sager om overenskomstfortolkning i faglig voldgift for arbejdsgiverforeninger, virksomheder samt offentlige myndigheder
  • gennemført og vundet mange forskelligartede sager i Arbejdsretten for såvel private virksomheder som for en stor arbejdsgiverorganisation og landets kommuner
"Det danske arbejdsmarked er i udpræget grad reguleret ved kollektive overenskomster"

Viden om Kollektiv arbejdsret