U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Vi har årelang erfaring med at forhandle kollektive overenskomster eller rådgive virksomheder og offentlige organisationer i forhandlingsforløb.

Vi er der, når der skal findes kreative løsninger, og vi er der også, når virksomheder og myndigheder bliver mødt med strejkevarsler eller selv skal varsle konflikt.

Når forhandlingsforløbet ender i Forligsinstitutionen, har vi erfaring med at forhandle i timer eller døgn i Forligsinstitutionen, og i de situationer, hvor det er mere naturligt, at advokaten ikke ”sidder med ved bordet”, deltager vi som rådgivere og sparringspartnere i ”baglokalet”.

Når overenskomst er indgået, rådgiver vi om fortolkningen af overenskomsten. Ved uenigheder og arbejdsnedlæggelser repræsenterer vi virksomheder og myndigheder i de forskellige arbejdsretlige fora: faglig voldgift, Arbejdsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret.

Vi har bl.a.

  • rådgivet om overenskomstforhold til en lang række myndigheder og virksomheder inden for bl.a. medicinalbranchen, luftfartsindustrien, energisektoren mv.
  • ført og vundet et stort antal sager om overenskomstfortolkning i faglig voldgift for arbejdsgiverforeninger, virksomheder samt offentlige myndigheder
  • gennemført og vundet mange forskelligartede sager i Arbejdsretten for såvel private virksomheder som for en stor arbejdsgiverorganisation og landets kommuner

Kontakt

“Det danske arbejdsmarked er i udpræget grad reguleret ved kollektive overenskomster”
Jesper Oehlenschlaeger Madsen

Jesper Oehlenschlaeger Madsen

Associeret partner

Jørgen Vinding

Jørgen Vinding

Partner LLM

Søren Skjerbek

Søren Skjerbek

Partner LLM

Christian K. Clasen

Christian K. Clasen

Managing Partner

Viden om Kollektiv arbejdsret