U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Strafferet

Håndteringen af strafbare forhold bliver stadig mere kompleks – ikke mindst i lyset af den strafferetlige detailregulering, den intensiverede håndhævelse samt den offentlige bevågenhed

Hos Norrbom Vinding rådgiver vi private virksomheder og offentlige myndigheder om alt fra den ansættelsesretlige håndtering til samarbejdet med de retshåndhævende myndigheder.

Vi har bl.a.

  • Rådgivet om afdækning og håndteringen af mulig svig og uregelmæssigheder hos virksomheder og myndigheder
  • Rådgivet om kvalificeringen af mulige straffelovsovertrædelser samt overtrædelser af særlovgivningen
  • Rådgivet om og udarbejdet politianmeldelser i sager om fx økonomisk kriminalitet og chikane
  • Ydet rådgivning om kommunikation og betjening af det politiske niveau
  • Ydet rådgivning om indseende, herunder aktindsigt i medarbejderens og myndighedens mulige strafbare forhold
  • Ydet rådgivning om de særlige processuelle forhold, der gør sig gældende inden for strafferetten
  • Bistået myndigheder, virksomheder og medarbejdere på vegne af arbejdsgiver i forbindelse med straffesager

Kontakt

Jørgen Vinding

Jørgen Vinding

Partner LLM

Christian K. Clasen

Christian K. Clasen

Managing Partner

Søren Skjerbek

Søren Skjerbek

Partner LLM

Viden om Strafferet