Strafferet

Håndteringen af strafbare forhold bliver stadig mere kompleks – ikke mindst i lyset af den strafferetlige detailregulering, den intensiverede håndhævelse samt den offentlige bevågenhed

NVI_IMG_Strafferet.svg

Hos Norrbom Vinding rådgiver vi private virksomheder og offentlige myndigheder om alt fra den ansættelsesretlige håndtering til samarbejdet med de retshåndhævende myndigheder.

Vi har bl.a.

  • Rådgivet om afdækning og håndteringen af mulig svig og uregelmæssigheder hos virksomheder og myndigheder
  • Rådgivet om kvalificeringen af mulige straffelovsovertrædelser samt overtrædelser af særlovgivningen
  • Rådgivet om og udarbejdet politianmeldelser i sager om fx økonomisk kriminalitet og chikane
  • Ydet rådgivning om kommunikation og betjening af det politiske niveau
  • Ydet rådgivning om indseende, herunder aktindsigt i medarbejderens og myndighedens mulige strafbare forhold
  • Ydet rådgivning om de særlige processuelle forhold, der gør sig gældende inden for strafferetten
  • Bistået myndigheder, virksomheder og medarbejdere på vegne af arbejdsgiver i forbindelse med straffesager

Viden om Strafferet