U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Strafferet

Håndteringen af strafbare forhold bliver stadig mere kompleks – ikke mindst i lyset af den strafferetlige detailregulering, den intensiverede håndhævelse samt den offentlige bevågenhed

Hos Norrbom Vinding rådgiver vi private virksomheder og offentlige myndigheder om alt fra den ansættelsesretlige håndtering til samarbejdet med de retshåndhævende myndigheder.

Vi har bl.a.

  • Rådgivet om afdækning og håndteringen af mulig svig og uregelmæssigheder hos virksomheder og myndigheder
  • Rådgivet om kvalificeringen af mulige straffelovsovertrædelser samt overtrædelser af særlovgivningen
  • Rådgivet om og udarbejdet politianmeldelser i sager om fx økonomisk kriminalitet og chikane
  • Ydet rådgivning om kommunikation og betjening af det politiske niveau
  • Ydet rådgivning om indseende, herunder aktindsigt i medarbejderens og myndighedens mulige strafbare forhold
  • Ydet rådgivning om de særlige processuelle forhold, der gør sig gældende inden for strafferetten
  • Bistået myndigheder, virksomheder og medarbejdere på vegne af arbejdsgiver i forbindelse med straffesager

Viden om Strafferet

Take time to consider

The Board of Equal Treatment has heard two complaints about whether it was contrary to the Anti-Discrimination Act to refuse to employ candidates with a disability. In the first case, the Board found that the company had met its duty to accommodate; in the other case, the company had not.

læs mere