U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Specialer

Vi tilbyder rådgivning inden for en lang række juridiske specialområder. Find det område du søger for at få viden om det givne speciale.

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Diskrimination

Diskrimination er det arbejdsområde, som vokser mest i disse år

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Advokatundersøgelser

At gennemføre undersøgelser er et speciale i sig selv, og når undersøgelser vedrører medarbejderforhold, råder vi over unikke kompetencer

Bonus & incentives

Løn er i dag ofte sammensat af mange forskellige elementer. I konsekvens heraf er rådgivningsbehovet stigende – dels i forhold til fastlæggelse af det nærmere indhold af de forskellige lønelementer, dels de mange juridiske udfordringer og problemer, som skal håndteres

Ansættelsesklausuler

Klausuler - mange udfordringer

Pension

Når man rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, skal man også have blik for andre ting, hvis man skal komme hele vejen rundt. Pension fx

Skat & social sikring

Arbejds- og ansættelsesretlige forhold kan ikke alene vurderes ud fra en arbejds- og ansættelsesretlig synsvinkel

Databeskyttelse

Behovet for rådgivning om databeskyttelse er vokset eksplosivt de senere år – og vi har ydet højt specialiseret rådgivning inden for dette speciale gennem mere end 10 år

Internationale projekter

Vi har 1.500 ambassadører og partnere verden over

Strafferet

Håndteringen af strafbare forhold bliver stadig mere kompleks – ikke mindst i lyset af den strafferetlige detailregulering, den intensiverede håndhævelse samt den offentlige bevågenhed

Arbejdsmiljø og arbejdsskader

Vi har indgående erfaring med rådgivning om alle aspekter af arbejdsmiljøretten og arbejdsskadesager.