Advokatundersøgelser

At gennemføre undersøgelser er et speciale i sig selv, og når undersøgelser vedrører medarbejderforhold, råder vi over unikke kompetencer

NVI_Newsletter_Undersøgelser.png

Hos Norrbom Vinding gennemfører vi ofte undersøgelsesopgaver i form af såvel uvildige advokatundersøgelser som almindelige advokatundersøgelser.

Vi har bl.a.

  • gennemført en række advokatundersøgelser for Københavns Kommune, senest den såkaldte "whistleblowersag" i 2016 om, hvorvidt der var begået tjenesteforseelse i forbindelse med whistleblowersagen om Ringbo, henholdsvis Arena-undersøgelsen i 2017 om de nærmere omstændigheder omkring en række medarbejderes deltagelse i en række arrangementer o.lign.
  • gennemført undersøgelse for Skatteministeriet i den såkaldte "Helle Thorning Schmidt skattesag" om, hvorvidt der i fortsættelse af kommissionsundersøgelsen var grundlag for at indlede tjenestelig undersøgelse i forhold til to ledende medarbejdere
  • gennemført undersøgelse for Økonomi- og Erhvervsministeriet om, hvorvidt der på baggrund af rapporten fra ekspertgruppen, der havde undersøgt Finanstilsynets forvaltninger op igennem 90'erne var grundlag for at gøre tjenesteligt ansvar gældende over for berørte embedsmænd i Finanstilsynet
  • gennemført undersøgelse for Økonomi- og Erhvervsministeriet om Finanstilsynets og Økonomi- og Erhvervsministeriets departements rolle i forbindelse med tilsynet med Roskilde Bank i perioden fra 2005 til sommeren 2008
  • gennemført undersøgelse i relation til udbudsprocessen vedrørende det såkaldte "akuthus" på Bispebjerg Hospital
  • dertil kommer, at advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen i dag sidder som kommissionsmedlem i kommissionen om SKAT
*Vi har mere end 20 års erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser."