Jørgen beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Offentlige myndigheders og privatiserede selskabers medarbejderforhold, herunder førelse af sager ved domstole, Arbejdsret, voldgiftsret samt andre relevante fora
 • Advokatundersøgelser for offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer
 • Medvirken som dommer i voldgiftssager
 • Rådgivning til medie- og medicinalvirksomheder
 • Udenlandske virksomheders etablering og løbende rådgivning til udenlandske virksomheder om arbejdsret i Danmark
 • Forvaltningsretlige sager generelt

Specialer

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er et vigtigt redskab, når der hos virksomheder, myndigheder eller organisationer opstår behov for at afdække og vurdere en sag

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Ansættelsesklausuler

Klausuler - mange udfordringer

Internationale projekter

Vi har 1.500 ambassadører og partnere verden over

Jeg har bl.a.

 • forestået den retlige vurdering på grundlag af Skattesagskommissionens beretning til belysning af, om der var begået tjenesteforseelser i forbindelse med korrespondancen mv. mellem myndighederne og Folketingets Ombudsmand
 • repræsenteret Falck i Østre Landsret i en sag om implementering af EU-retlige arbejdstidsregler
 • rådgivet og repræsenteret landets kommuner og KL i de sager, der skulle føres ved Arbejdsretten i kølvandet på konflikten på lærerområdet i 2013
 • forestået undersøgelsesforløb i den såkaldte whistleblowersag for Københavns Kommune
 • repræsenteret Region Hovedstaden i sagskompleks vedrørende EU-Domstolens dom i Toftegaardssagens betydning for fratrædelsesaftaler på tjenestemandsområdet

Uddannelse og erfaringer

 1. 2007

  Dansk Forening for Arbejdsret, bestyrelsesmedlem

 2. 1998

  Norrbom Vinding, stifter og partner

 3. 1997

  Møderet for Højesteret

 4. 1995 – 2000

  Ekstern lektor i kollektiv arbejdsret ved Københavns Universitet

 5. 1992

  London School of Economics, England, LLM

Medlem af International Bar Association (IBA), European Employment Lawyers Association (EELA) og XBHR (Global Forum for Cross-Border Human Resource Experts)