U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Careers

Norrbom Vindings medarbejdere er fagligt i front. Vi har klienten i fokus, men helheden for øje. Den profil stiller krav til vores virksomhed. Den kræver et arbejdsmiljø, som lægger vægt på tillid og udvikling. Tillid betyder, at vi giver dig udfordrende opgaver, fordi vi tror på, at du løser dem godt – og ikke kun alene: Du bliver løftet i samarbejde med husets mange faglige kapaciteter. Udvikling kræver eksternt input. Derfor mener vi det alvorligt, når vi siger, at vi støtter dig i dine ønsker om efteruddannelse og arbejdsophold i udlandet eller andre steder. Hvis du i en periode har behov for at arbejde på nedsat tid, finder vi også ud af det.

Læs meget mere om dine karrieremuligheder via oversigten over funktioner og se vores ledige stillinger i bunden af siden.

”Her er en flad struktur, og der er plads til alle. Det betyder, at der er et rigtigt stærkt socialt sammenhold. Man bliver inkluderet i sociale aktiviteter på tværs af kontoret, ligesom der bliver arrangeret interne arrangementer kun for stipendiatgruppen. Desuden har vi som stipendiater et nært forhold til fuldmægtigene, både socialt og fagligt, fx i form af sparring”

 

– Milad Safi, stipendiat

”Da jeg for snart 30 år siden begyndte at beskæftige mig med arbejds- og ansættelsesret blev fascineret af, hvor mange muligheder, der er for at subspecialisere sig og hvor meget netop dette juridiske område handler om mennesker. Min helt særlige interesse er diskriminationsområdet og arbejdsmiljøretten, som i dag er tæt forbundet. Det er et område i konstant udvikling, hvilket de seneste års øgede fokus på krænkende adfærd, og de mange retssager om forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap, er gode eksempler på. Det er et stort privilegium at være en del af denne udvikling gennem de mange vigtige undersøgelsesforløb og retssager ved både byretterne, landsretterne og Højesteret, som arbejdsgivere har betroet os gennem årene"

 

– Yvonne Frederiksen, partner

”For mig er det vigtigt, at det at gøre karriere er foreneligt med familielivet og alt det, der i hverdagen følger med dette – og det oplever jeg personligt, at der bakkes op om"

 

– Sophia Lykke Möglich, advokat

"Hvis man ønsker en alsidig hverdag med mulighed for både fordybelse i komplicerede sagskomplekser og løbende rådgivning af – og direkte kontakt med – klienter, så er Norrbom Vinding det helt rigtige sted”

 

– Christian Thorborg, advokat

"Jeg oplever, at min uddannelse er meget alsidig fordi arbejds- og ansættelsesretten forgrener sig i mange forskellige retsområder. Arbejdsopgaverne varierer derfor meget, og personligt har jeg beskæftiget mig med bl.a. advokatundersøgelser, retssager, whistleblowerordninger og rådgivning af internationale virksomheder"

 

– Selma Carøe, advokatfuldmægtig

Hvilke sager beskæftiger vi os med?

 

 • Principielle retssager ved de cilvile domstole, Arbejdsretten, tjenestemandsretterne, faglig voldgift, afskedigelsesnævn mv.
 • Overenskomstforhandlinger, hvor vi gennem en lang årrække har haft fingeren på pulsen i forbindelse med overenskomstforhandling i en række sektorer
 • International work for danske og internationale koncerner bl.a. i forbindelse med ind- og udstationering, omstruktureringer og omfattende afskedigelser på tværs af landegrænser
 • Legal investigations and inquiries for bl.a. offentlige myndigheder, private og offentlige arbejdsgivere samt politiske organisationer og frivillige forbund i sager om fx krænkende adfærd, erstatningsansvar, tjenesteforseelser, databeskyttelse m.m.
 • Forskels- og ligebehandlingssager, hvor vi fx rådgiver virksomheder om beskyttelsen af gravide og barslende medarbejdere og den vanskelige sondring mellem sygdom og handicap
 • Cases concerning databeskyttelse og sager, der opstår som følge af indberetninger til arbejdsgiveres whistleblowerordninger. Vi varetager og administrerer desuden whistleblower systems for en lang række arbejdsgivere – det gælder både private, offentlige, nationale og internationale
 • Health and safety at work and industrial injuries, fx i sager om erstatning i forbindelse med både fysiske og psykiske arbejdsskader. Vi rådgiver bl.a. også om arbejdsgiveres arbejdsmiljøretlige forpligtelser, når det gælder etablering af fleksible hjemmearbejdspladsordninger
 • Sager inden for det menneskeretlige område, hvor myndigheder bliver mødt med krav for brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Komplicerede skatte- og socialsikringsretlige problemstillinger. Det gælder bl.a. rådgivning om pension, aktieløn, udenlandsk arbejdskraft, etablering af virksomhed i Danmark, ind- og udstationering, remote working og de mange forhold, der har betydning for, om en medarbejder er omfattet af dansk eller udenlandsk social sikring
 • Bonus og incentives, hvor vi bl.a. rådgiver virksomheder om sammensætningen af individuelle lønpakker, personalegoder og fleksible lønpakker, samt kontant- eller aktiebaserede incitamentsordninger, hvor der kan tildeles bonus, provision, aktier, aktieoptioner, fantomaktier eller anden form for variabel løn
 • En bred vifte af sager inden for den individuelle ansættelsesret. Vi rådgiver fx klienter i forhold til kontrakter, opsigelser og konkurrenceklausuler, ligesom vi udarbejder nye kontraktmodeller, gennemfører kollektive afskedigelser, kollektive vilkårsændringer og meget mere

Jobs

Want to join the team?

We are always interested in new talent. So please contact us if you would like to pursue a career here.

We recruit on an ongoing basis and look forward to receiving your application.

Ansøgninger kan sendes til:

Norrbom Vinding
Attn.: Inge Aas Lawaetz
Tromsøgade 2
2100 Copenhagen Ø

Email: iaa@norrbomvinding.com