U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Legal Intern

 

Som stipendiat hos Norrbom Vinding får du mulighed for at afprøve dine færdigheder på reelle problemstillinger inden for arbejds- og ansættelsesretten. Vi har sager for nogle af Danmarks mest interessante private og offentlige klienter, og som stipendiat vil du blive inddraget aktivt i de sager, vi fører

hidden

Som bachelorstuderende vil din primære arbejdsopgave være at bistå vores fuldmægtige og advokater med den daglige sagsbehandling. Det betyder bl.a., at du kommer til at foretage informationssøgninger, udarbejde notater og løse andre juridiske opgaver. Opgaverne er et supplement til dit studie, som giver dig mulighed for at udvikle din teoretiske og praktiske kunnen.

Som kandidatstuderende vil du i højere grad samarbejde med vores advokater på konkrete sager. Advokaterne involverer dig aktivt i sagen fra start til slut, og din læringskurve vil løbende stige. Målet er, at du efterhånden vil blive tildelt opgaver, der minder om dem, som vores fuldmægtige udfører. Det indebærer også, at du bl.a. bistår med at udarbejde processkrifter, og at du helt generelt vil få meget ansvar. Du vil selvfølgelig altid have mulighed for løbende at sparre med dine kompetente kolleger, når der er behov for det. Du vil også få mulighed for at komme med til møder med klienten og i retten. Også vores interne uddannelse kan du deltage i, og vi inddrager dig naturligvis i alle vores sociale aktiviteter.

Ansættelsesvilkår
Hos Norrbom Vinding er et godt arbejdsmiljø i højsædet. Vi har en uformel omgangstone, og her er ingen spidse albuer.
Arbejdstiden for stipendiater er på ca. 15 timer om ugen, og du tilrettelægger den i vid udstrækning selv.

Hos Norrbom Vinding går vi meget op i, at vores stipendiater får en god uddannelse både hos os og på studiet. Vi er derfor meget fleksible i vores planlægning af vores stipendiaters arbejdstid både i løbet af semestret og i eksamensperioderne.

Derudover tilbyder vi vores stipendiater:

  • En konkurrencedygtig løn på højde med større advokatkontorer
  • Betaling af studiebøger
  • Betalt kantine- og frugtordning
  • Delvis fri med løn under specialeskrivningen med mulighed for eget specialekontor
  • Fri adgang til vores bibliotek, juridiske tidsskrifter mv.
  • Deltagelse i interne undervisningsaktiviteter
  • Mulighed for orlov i forbindelse med studieophold i udlandet

“Jeg startede hos Norrbom Vinding, fordi jeg ønskede at arbejde sammen med landets dygtigste advokater inden for arbejds- og ansættelsesretten og dermed højne mit eget faglige niveau.

Her i huset arbejder man tæt sammen med advokaterne i forbindelse med diverse sager og processer. Læringskurven er stejl, og jeg har i høj grad fået mulighed for at bruge teorien fra universitetet i praksis. Samtidig er der stor respekt for ens uddannelse, og der er både mulighed for sparring med kolleger og fri i forbindelse med eksamener. Det sætter jeg stor pris på.

Her er en flad struktur, og der er plads til alle. Det betyder, at der er et rigtigt stærkt socialt sammenhold. Man bliver inkluderet i sociale aktiviteter på tværs af kontoret, ligesom der bliver arrangeret interne arrangementer kun for stipendiatgruppen. Desuden har vi som stipendiater et nært forhold til fuldmægtigene, både socialt og fagligt, fx i form af sparring”

– Milad Safi, Stipendiat

“Jeg startede hos Norrbom Vinding, fordi jeg ønskede at arbejde sammen med landets dygtigste advokater inden for arbejds- og ansættelsesretten og dermed højne mit eget faglige niveau.

Her i huset arbejder man tæt sammen med advokaterne i forbindelse med diverse sager og processer. Læringskurven er stejl, og jeg har i høj grad fået mulighed for at bruge teorien fra universitetet i praksis. Samtidig er der stor respekt for ens uddannelse, og der er både mulighed for sparring med kolleger og fri i forbindelse med eksamener. Det sætter jeg stor pris på.

Her er en flad struktur, og der er plads til alle. Det betyder, at der er et rigtigt stærkt socialt sammenhold. Man bliver inkluderet i sociale aktiviteter på tværs af kontoret, ligesom der bliver arrangeret interne arrangementer kun for stipendiatgruppen. Desuden har vi som stipendiater et nært forhold til fuldmægtigene, både socialt og fagligt, fx i form af sparring”

– Milad Safi, stipendiat