U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Junior Associate

 

Hos Norrbom Vinding får du branchens bedste uddannelse inden for arbejds- og ansættelsesret

hidden

Du bliver tilknyttet en eller flere faste partnere. I tæt samarbejde løser I opgaver inden for partnernes specialer. På den måde lærer du alle dele af den juridiske proces at kende af den bedste faglige kapacitet: Fra de indledende møder med klienten og til sagen afsluttes. Vi er under din ”læretid” lydhør over for, hvilke dele af arbejds- og ansættelsesretten du gerne vil udvikle dine kompetencer inden for, og vi aftaler derfor løbende, hvilke partnere du arbejder sammen med.

Hos os lærer du mere end bare paragraffer: Du lærer klienterne at kende, deres branche og kultur.

Med andre ord lærer du at navigere sikkert i et farvand, hvor image, medier, politik, medarbejderklima og kommercielle interesser også er vigtige brikker i den optimale løsning af klientens problem.

Vi sørger for, at alle husets fuldmægtige holdes løbende ajour med vores interne uddannelse, og at man får undervisning i juridisk engelsk. Alle partnere hos Norrbom Vinding deler ud af deres kompetencer ved jævnlige undervisningsseancer. Vi gennemfører også procedureøvelser, hvor vi ”sætter” en virkelighedstro retssag op og øver alle elementer i en hovedforhandling.

Naturligvis kommer du også til at deltage i den obligatoriske advokatuddannelse i regi Advokatsamfundet. Du får fri med løn, når du skal læse til advokateksamen, og vi hjælper selvfølgelig med gode råd og sparring.

Hvilke opgaver får en advokatfuldmægtig?
Allerede fra din første dag vil du få udfordrende sager. Selvom du har et stort selvstændigt ansvar for dine arbejdsopgaver, arbejder vi også i teams – så du får rig mulighed for sparring med mere erfarne advokater, og du vil blive hørt i sagernes strategiske overvejelser.

Dine opgaver som fuldmægtig hos Norrbom Vinding vil typisk være:

  • Tovholder på større sager og projekter
  • Deltagelse i førelse af retssager, voldgiftssager og advokatundersøgelser
  • Udarbejdelse af processkrifter
  • Udarbejdelse af procedurenotater, materialesamlinger og ekstrakter
  • Klientkontakt
  • Ad hoc-rådgivning
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale og medvirken i forskellige undervisningsforløb
  • Nyhedsskrivning

 

”Hos Norrbom Vinding får du en alsidig uddannelse, da arbejds- og ansættelsesretten forgrener sig i mange forskellige retsområder. Arbejdsopgaverne varierer derfor meget, og personligt har jeg beskæftiget mig med bl.a. advokatundersøgelser, retssager, whistleblowerordninger og rådgivning af internationale virksomheder.

Jeg sætter derudover stor pris på husets stærke sammenhold og det gode sociale samvær i fuldmægtiggruppen såvel som på tværs af medarbejdergrupper. I fuldmægtiggruppen støtter vi hinanden både fagligt og personligt, og vi holder sociale arrangementer flere gange årligt, hvor vi fx senest var ude at spille minigolf efterfulgt af en middag”

– Selma Carøe, advokatfuldmægtig

”Hos Norrbom Vinding får du en alsidig uddannelse, da arbejds- og ansættelsesretten forgrener sig i mange forskellige retsområder. Arbejdsopgaverne varierer derfor meget, og personligt har jeg beskæftiget mig med bl.a. advokatundersøgelser, retssager, whistleblowerordninger og rådgivning af internationale virksomheder.

Jeg sætter derudover stor pris på husets stærke sammenhold og det gode sociale samvær i fuldmægtiggruppen såvel som på tværs af medarbejdergrupper. I fuldmægtiggruppen støtter vi hinanden både fagligt og personligt, og vi holder sociale arrangementer flere gange årligt, hvor vi fx senest var ude at spille minigolf efterfulgt af en middag”

– Selma Carøe, advokatfuldmægtig