U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Vurderingen af erhvervsevnetabet var i vinkel

En tidligere arbejdsgivers skøn over og udbetaling af erhvervsevnetabserstatning frigjorde arbejdsgiveren for forpligtelsen til at betale yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (midlertidigt) havde fastsat erhvervsevnetabet 10 % højere end den tidligere arbejdsgiver.

læs mere

Rod i regnskabet

Selvom en hjemmevejleder ikke kunne dokumentere, hvad to udviklingshæmmede borgeres penge var anvendt til, var det ikke godtgjort, at de ikke var kommet borgerne til gode.

læs mere