U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Vurderingen af erhvervsevnetabet var i vinkel

En tidligere arbejdsgivers skøn over og udbetaling af erhvervsevnetabserstatning frigjorde arbejdsgiveren for forpligtelsen til at betale yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (midlertidigt) havde fastsat erhvervsevnetabet 10 % højere end den tidligere arbejdsgiver.

læs mere

Rod i regnskabet

Selvom en hjemmevejleder ikke kunne dokumentere, hvad to udviklingshæmmede borgeres penge var anvendt til, var det ikke godtgjort, at de ikke var kommet borgerne til gode.

læs mere

Legal 500: Norrbom Vinding continues to be top-ranked

The Legal 500 recently released their 2024 rankings for labour and employment law in Denmark. Norrbom Vinding maintains the position as top-ranked and is e.g. described as “Leading specialists on employment law matters” and “The team is composed of very knowledgeable lawyers, who are experts in their fields”.

læs mere