Det manglende stillingsopslag

Et sygehus burde have slået en ledig stilling som kommunikationskonsulent op i stedet for at ansætte en person, der havde ansøgt om en anden ledig stilling

Skrevet af

Rebekka Bormann Thorn

Malene Langermann-Nielsen

Offentlige arbejdsgivere har som udgangspunkt pligt til at slå ledige stillinger op offentligt for at sikre, at den bedst kvalificerede kandidat ansættes. Et stillingsopslag kan dog undlades, når en allerede opslået lignende stilling hos myndigheden må antages at have tiltrukket alle relevante ansøgere til den ikke-opslåede stilling. Men hvor ens skal stillingerne være? Det var det, Folketingets Ombudsmand skulle tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om et sygehus, der havde slået en ledig stilling som presseansvarlig op. Under ansættelsesprocessen blev en anden stilling som kommunikationskonsulent ledig. Sygehuset valgte at ansætte en af ansøgerne til stillingen som presseansvarlig i stillingen som kommunikationskonsulent i stedet for at lave et særskilt stillingsopslag.

Sygehuset argumenterede for, at et nyt stillingsopslag med stillingen som kommunikationskonsulent ikke ville have tiltrukket andre ansøgere end de, som havde søgt stillingen som presseansvarlig, fordi de to stillinger på mange punkter var ens, hvorfor man vurderede, at det var den samme kompetenceprofil, man havde brug for.

Ombudsmanden udtalte, at det kan være foreneligt med opslagsreglerne, at en offentlig arbejdsgiver ansætter en ansøger, der har søgt en stilling, i en anden stilling, uanset at den anden stilling ikke har været slået op offentligt. Det kræver imidlertid, at der er en sådan lighed mellem de to stillinger, at det kan lægges til grund, at de interesserede og kvalificerede kandidater til den ikke-opslåede stilling må forventes at have søgt den allerede opslåede stilling.

Ombudsmanden foretog herefter en konkret vurdering af de to stillingsopslag og nåede frem til, at der var en sådan forskel på indholdet af og forventningerne til ansøgernes erfaring og kvalifikationer til stillingerne, ligesom der kun til stillingen som presseansvarlig var tilknyttet et funktionstillæg, at det ikke kunne lægges til grund, at et særskilt opslag af stillingen som kommunikationskonsulent ikke ville have tiltrukket andre kandidater. Hospitalet burde derfor efter ombudsmandens opfattelse have slået stillingen som kommunikationskonsulent op offentligt.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter, at det kan være foreneligt med opslagsreglerne, at en offentlig arbejdsgiver ansætter en ansøger, der har søgt en bestemt stilling, i en anden, uopslået stilling, men at det kræver, at der er tale om to stillinger, der ligner hinanden for så vidt angår bl.a. forventninger til ansøgerens kvalifikationer, stillingsindhold og løn, og
  • at afgørelsen illustrerer, at ombudsmanden foretager en meget konkret efterprøvelse af, om de to stillinger reelt set ligner hinanden så meget, at de interesserede og kvalificerede kandidater til den ikke-opslåede stilling må forventes at have søgt den allerede opslåede stilling

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.