U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

En dårlig skulder

En dårlig skulder

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af En dårlig skulder Omplacering af en medarbejder med handicap var sket i strid med forskelsbehandlingsloven. Arbejdsgiveren havde ikke godtgjort, at tilpasnings­forpligtelsen var opfyldt. Når en arbejdsgiver er bekendt med,...
En dårlig skulder

Ikke mere at gøre

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af Ikke mere at gøre En kommune havde foretaget tilstrækkelige tilpasnings­foranstaltninger og kunne derfor afskedige en social- og sundhedsassistent, som led af gener fra en diskusprolaps. Når en arbejdsgiver er bekendt med,...
En dårlig skulder

Lidt for frisk på Facebook

News FacebookTweet
120-dagesreglen for Højesteret igen

120-dagesreglen for Højesteret igen

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af 120-dagesreglen for Højesteret igen Procesbevillingsnævnet har ved en tilladelse til anke af en dom fra Østre Landsret givet Højesteret mulighed for at tage endelig stilling til retstilstanden for så vidt angår opgørelsen...
Frifundet for fritvalg

Frifundet for fritvalg

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af Frifundet for fritvalg Lærlinge havde ikke krav på at være en del af fritvalgsordning, selvom alle medarbejdere ifølge ordlyden af overenskomsten var omfattet. En overenskomstbestemmelse skal fortolkes på baggrund af...