U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

En fjendtlig opsigelse

Det var udtryk for en organisationsfjendtlig handling at afskedige en medarbejder, der havde medvirket til at arrangere et valg af en tillidsrepræsentant.

read more

Safety first

Det var ikke i strid med DA og LO’s aftale om kontrolforanstaltninger, helbredsoplysningsloven eller ledelsesretten, at jobansøgere skulle have testet deres alkoholforbrug.

read more

En fjer kan blive til fem høns

Det var uberettiget at bortvise en kommunaldirektør, da hun ikke havde gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sit ansættelsesforhold. Der forelå derimod et tilstrækkeligt grundlag for at skride til afskedigelse, da kommunaldirektøren, ved ikke loyalt at orientere det politiske niveau om alvorlige oplysninger, havde begået en tjenesteforseelse.

read more

Mariann Norrbom ­ 1949-2022

Mariann Norrbom, co-founder and previous Managing Partner of Norrbom Vinding, has passed away at age 73 after a long period of illness. Even though Mariann retired almost six years ago, her work and spirit still shine bright at our firm.Mariann was...

read more

Take time to consider

The Board of Equal Treatment has heard two complaints about whether it was contrary to the Anti-Discrimination Act to refuse to employ candidates with a disability. In the first case, the Board found that the company had met its duty to accommodate; in the other case, the company had not.

read more