U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Højesteret har talt: Godtgørelse uden medregning af fleksløntilskud

Højesteret har i to netop afgjorte sager taget stilling til, hvordan en ansættelsesretlig godtgørelse til en fleksjobansat medarbejder under ”ny” ordning skal udmåles. Ligesom i hovedparten af de seneste års landsretsdomme fandt Højesteret, at godtgørelse skal beregnes med udgangspunkt i arbejdsgivers lønudgift og dermed uden hensyntagen til det fleksløntilskud, medarbejderen modtager direkte fra sin bopælskommune.

read more

Legal 500: Norrbom Vinding continues to be top-ranked

The Legal 500 recently released their 2024 rankings for labour and employment law in Denmark. Norrbom Vinding maintains the position as top-ranked and is e.g. described as “Leading specialists on employment law matters” and “The team is composed of very knowledgeable lawyers, who are experts in their fields”.

read more