U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Et kald på handling

Et kald på handling

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af Rasmus Linding Partner Et kald på handling En medarbejder kunne ikke tildeles en advarsel for at anklage sin chef for at lyve, fordi anklagen var sand, og fordi den ikke var fremsat på en utilbørligt grov måde. Offentligt...
Fleksibilitet i fleksjob

Fleksibilitet i fleksjob

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af Sara Baldus Senioradvokat Fleksibilitet i fleksjob Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en jobansøger til en deltidsstilling fik afslag med henvisning til, at ansøgeren var tilkendt fleksjob. Det følger af...
En sjakbajs uden højdeskræk

En sjakbajs uden højdeskræk

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af En sjakbajs uden højdeskræk En virksomhed blev idømt en bøde på 75.000 kr., fordi en sjakbajs arbejdede i 5,5 meters højde uden effektive sikkerhedsforanstaltninger, og fordi arbejdsgiver ikke førte tilsyn. En arbejdsgiver...
Fra den ene erstatning til den anden

Fra den ene erstatning til den anden

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af Fra den ene erstatning til den anden Vestre Landsret fandt, at det var berettiget for en skadevolder at standse udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Under...
Fleksibilitet i fleksjob

Den der tier, samtykker

Nyheder FacebookTweetLinkedInPrint Skrevet af Rasmus Linding Partner Den der tier, samtykker Arbejdsgiver skulle ikke betale godtgørelse for væsentlig ændring af en gravid medarbejders barselsvilkår. Medarbejderen fortsatte nemlig i sin stilling efter...