U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Når dialog er nøglen

Ligebehandlingsnævnet fandt, at det udgjorde forskelsbehandling at afvise at ansætte en ansøger med handicap, da arbejdsgiveren ikke havde iagttaget sin tilpasningsforpligtelse.

læs mere

Tre advarsler og en uvæsentlig vilkårsændring

Det udgjorde chikane i strid med ligebehandlingsloven, at en medarbejder blev tildelt tre advarsler umiddelbart forud for sin forældreorlov. Det var derimod ikke i strid med ligebehandlingsloven, at medarbejderens mulighed for flekstid og hjemmearbejde blev ændret efter endt forældreorlov

læs mere

En aftale er en aftale – skulle man tro …

Højesteret har fundet, at en medarbejder ikke var afskåret fra at rejse krav vedrørende mulig forskelsbehandling grundet alder i forbindelse med en afskedigelse, uanset at hendes faglige organisation og arbejdsgiver – en kommune – forud herfor havde indgået et forlig herom. Kommunen blev dog frifundet, da Højesteret fandt, at medarbejderen ikke havde været udsat for forskelsbehandling grundet alder.

læs mere

Med eller uden fleksløntilskud – vol. 3

Både Østre og Vestre Landsret har i løbet af det seneste års tid fastslået, at godtgørelse til en fleksjobansat medarbejder skal udmåles med udgangspunkt i arbejdsgiverens reelle lønudgift og dermed uden hensyntagen til det offentlige fleksløntilskud, medarbejderen modtager direkte fra kommunen. Nu har Vestre Landsret igen forholdt sig til problemstillingen – denne gang i to sager, der fik hver sit resultat.

læs mere