U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Højesteret har talt: Godtgørelse uden medregning af fleksløntilskud

Højesteret har i to netop afgjorte sager taget stilling til, hvordan en ansættelsesretlig godtgørelse til en fleksjobansat medarbejder under ”ny” ordning skal udmåles. Ligesom i hovedparten af de seneste års landsretsdomme fandt Højesteret, at godtgørelse skal beregnes med udgangspunkt i arbejdsgivers lønudgift og dermed uden hensyntagen til det fleksløntilskud, medarbejderen modtager direkte fra sin bopælskommune.

read more

Hvid jul

Det var uretmæssigt at bortvise to forsikringsmedarbejdere, der havde indtaget kokain. Arbejdsgiverens retningslinjer var nemlig uklare.

read more

Legal 500: Norrbom Vinding is still ranked at the top

The ranking publication Legal 500, which each year evaluates the best lawyers and law firms, has just published their rankings in the field of labour and employment law in Denmark for 2023. Norrbom Vinding is recognised with the words “excellent boutique labour law practice”

read more