U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

Styrket beskyttelse af offentligt ansatte i aktindsigtssager – lovforslag vedtaget

Folketinget har nu vedtaget den ændring af offentlighedsloven og forvaltningsloven, som har til formål at styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt.

Written by

I slutningen af februar 2024 fremsatte justitsministeren et lovforslag, der havde til formål at styrke beskyttelsen af offentligt ansatte i sager om aktindsigt.

Vores nyhed om det fremsatte lovforslag, der er vedtaget uden ændringer, kan læses here.

Med lovændringen indføres en udvidet adgang til at afslå aktindsigtsanmodninger, der findes at være chikanøse uden nødvendigvis at være retsstridige. Videre indebærer lovændringen en adgang til at afslå partsaktindsigtsanmodninger, i det omfang anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål eller lignende.

Endelig indeholder lovændringen en ændring af adgangen til at give afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven af hensynet til offentligt ansattes tryghed.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2024.

Norrbom Vinding afholder den 18. juni 2024 et webinar, hvor vi gennemgår de nye regler, samtidig med at vi gennemgår offentlige myndigheders muligheder for at beskytte deres medarbejdere mod chikane fra borgere.

Læs mere om webinaret og tilmeld dig here

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.