Direktivet om løngennemsigtighed er nu endeligt vedtaget

Løngennemsigtighedsdirektivet er nu blevet godkendt af Rådet i EU

Skrevet af

Yvonne Frederiksen

Rebekka Bormann Thorn

Direktivet om løngennemsigtighed er nu blevet vedtaget af Rådet i EU med en implementeringsfrist den 7. juni 2026. Direktivet er vedtaget uden ændringer i forhold til den udgave, Europa-Parlamentet vedtog i april 2023, og du kan læse vores nyhed om direktivet her.

Direktivet har til formål at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder og kan få betydelige konsekvenser for alle arbejdsgivere i Danmark. Meget vil dog afhænge af, hvordan direktivet implementeres i dansk ret, og Norrbom Vinding følger derfor den videre udvikling tæt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.