U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Den fortabte konkurrenceklausul

En virksomhed kunne ikke opnå forbud mod en tidligere medarbejders konsulentarbejde for en konkurrent. Byretten havde fundet, at virksomheden havde fortabt muligheden for at håndhæve konkurrenceklausulen, og landsretten afviste kæremålet, fordi klausulperioden var udløbet.

læs mere

Bordet fangede – til sidst

En kundeklausul efter funktionærloven kunne opretholdes i en ny ansættelseskontrakt, selvom ansættelsesklausulloven var trådt i kraft. Bordet fangede dog, da medarbejderen i forbindelse med opsigelsen modtog og skrev under på en klausul på andre vilkår.

læs mere

Non-competition clause was forfeited

An employer could not obtain an injunction against a former employee performing consultancy work for a competitor. The district court found that the employer had forfeited the opportunity to enforce the non-competition clause, and the high court dismissed the appeal because the restricted period had expired.

læs mere

Legal 500: Norrbom Vinding continues to be top-ranked

The Legal 500 recently released their 2024 rankings for labour and employment law in Denmark. Norrbom Vinding maintains the position as top-ranked and is e.g. described as “Leading specialists on employment law matters” and “The team is composed of very knowledgeable lawyers, who are experts in their fields”.

læs mere