U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

30.03.2023 | Diskrimination

Skrevet af

Thea Bytofte
Senioradvokat

Nye regler om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane – lovforslag vedtaget

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der har til formål at implementere dele af trepartsaftalen om imødegåelse af seksuel chikane på arbejdspladserne

I marts 2022 indgik arbejdsmarkeders parter og den daværende regering en trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser, hvilket vi dengang skrev om her. Vores efterfølgende nyhed om lovforslaget, der skulle udmønte de dele af trepartsaftalen, der krævede lovændring, kan læses her, og vores nyhed om genfremsættelse af lovforslaget – som følge af folketingsvalget – findes her.

Trepartsaftalens formål er at styrke indsatsen mod seksuel chikane og dermed understøtte en kulturforandring på visse arbejdspladser. Lovændringerne er i vidt omfang en kodificering af gældende ret, idet der er tale om en tydeliggørelse af de allerede gældende pligter og rettigheder i sager om seksuel chikane i henhold til ligebehandlingsloven. Blandt de væsentligste tiltag i det nu vedtagne lovforslag kan nævnes:

  • En medarbejder, der af en kollega er blevet krænket seksuelt i forbindelse med sit arbejde, vil fremover også kunne rejse krav om tortgodtgørelse over for denne kollega i medfør af ligebehandlingsloven
  • Niveauet for godtgørelser i sager om grov seksuel chikane hæves med en tredjedel i sager mod arbejdsgiveren
  • Der gennemføres en række tiltag, der har det formål at styrke elevers retsstilling i sager om seksuel chikane, således at elevers frist for ophævelse af uddannelsesaftalen ikke gælder i sager om seksuel chikane

Derudover medfører lovændringerne, at Arbejdstilsynets smiley-ordning forlænges frem til den 1. juli 2024 i stedet for at udløbe den 1. april 2023. Baggrunden herfor er, at udviklingen og implementeringen af den nye og mere faktabaserede visningsordning – som vi tidligere har skrevet om her – er blevet forsinket.

Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2023. Den del af lovforslaget, der vedrører forlængelsen af Arbejdstilsynets smiley-ordning, træder dog i kraft allerede den 1. april 2023.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.