U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

16.08.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Ny faktabaseret visningsordning er vedtaget

Folketinget har vedtaget et lovforslag om en ændring af arbejdsmiljøloven. Lovændringen indebærer, at der etableres en ny faktabaseret visningsordning på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Lovændringen medfører, at den nuværende smileyordning på Arbejdstilsynets hjemmeside erstattes med en faktabaseret visningsordning. Med den nye visningsordning vil det konkret fremgå, om den enkelte virksomhed har haft tilsynsbesøg, hvornår et eventuelt tilsyn fandt sted, hvorvidt Arbejdstilsynet traf afgørelse og over for hvilken enhed.

Om eventuelle afgørelser truffet af Arbejdstilsynet vil følgende fremgå:

  • Hvilken type afgørelse der er truffet
  • Hvad afgørelsen omhandler
  • Dato for afgørelsen
  • Fristen for at efterkomme afgørelsen

Med den nye visningsordning vil det endvidere fremgå, om den enkelte virksomhed har haft tilsynsbesøg, hvornår et eventuelt tilsyn fandt sted, hvorvidt Arbejdstilsynet traf afgørelse og over for hvilken enhed.

Vi har tidligere omtalt det fremsatte lovforslag, som er vedtaget uden væsentlige ændringer, i nyheden her.

De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2022.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.