U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

13.02.2023 | Diskrimination

Skrevet af

Thea Bytofte
Senioradvokat

Nye regler om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane – lovforslag genfremsat

Lovforslaget om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen er nu blevet genfremsat af den nye regering med den tilføjelse, at fristen for afviklingen af Arbejdstilsynets smileyordning udskydes til 1. juli 2024, hvor den nye faktabaserede visningsordning forventes at være færdigudviklet og implementeret.

Lovforslaget er en genfremsættelse af et tidligere fremsat lovforslag, der bortfaldt som konsekvens af folketingsvalget i oktober 2022, og som vi dengang skrev om her. Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af trepartsaftalen fra marts 2022 om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser.

Derudover indeholder lovforslaget en ændring af arbejdsmiljøloven, således at Arbejdstilsynets smileyordning kan forblive i anvendelse frem til senest den 1. juli 2024 i stedet for at udløbe den 1. april 2023. Baggrunden for forslaget om en forlængelse er, at udviklingen og implementeringen af den nye og mere faktabaserede visningsordning, der på sigt skal erstatte smileyordningen, er blevet forsinket. Vi har tidligere skrevet om den nye faktabaserede visningsordning her.

Der er i lovforslaget lagt op til, at ændringerne træder i kraft den 1. juli 2023. Det foreslås dog, at den del af lovforslaget, der vedrører forlængelsen af Arbejdstilsynets smileyordning, træder i kraft den 1. april 2023.

Norrbom Vinding følger processen tæt og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.