U

Knowledge

News

Practice areas

People

Events

About us

Careers

News

Tre advarsler og en uvæsentlig vilkårsændring

Det udgjorde chikane i strid med ligebehandlingsloven, at en medarbejder blev tildelt tre advarsler umiddelbart forud for sin forældreorlov. Det var derimod ikke i strid med ligebehandlingsloven, at medarbejderens mulighed for flekstid og hjemmearbejde blev ændret efter endt forældreorlov

read more

En stor hånd om en lille nakke

Det var berettiget at bortvise en medarbejder, der havde klemt fast om nakken på en kollega. Arbejdsgiver havde ikke udvist passivitet, og bortvisningen kunne tillægges lønmæssig virkning fra høringstidspunktet

read more

Principmeddelelse om den sikringspligtige arbejdsgiver for ansatte hjælpere i en BPA-ordning

Hvis en borger med varig funktionsnedsættelse – som er blevet tilkendt en ordning om borgerbeskyttet personlig assistance (BPA-ordning) – indgår en aftale om at overføre det kommunale tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, overgår arbejdsgiveransvaret og sikringspligten til den, som tilskuddet overføres til

read more