Den faglige voldgift fastslog, at en polsk virksomhed ikke var fritaget for at indbetale pensionsbidrag i Danmark, selvom den indbetalte til en alderspensionsordning i Polen.

læs mere