Ny bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø i høring. Bekendtgørelsen skal konkretisere de krav, der gælder for det psykiske arbejdsmiljø.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

En række partier indgik i 2019 en aftale om ”en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats”, der blandt andet havde til formål at øge fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det er som led i udmøntningen af denne aftale besluttet, at det psykiske arbejdsmiljø for første gang nogensinde skal have sin egen bekendtgørelse.

Grundlæggende er der ikke i udkastet lagt op til, at der skal ske en ændring af de nugældende regler på området. Den nye bekendtgørelse skal derimod være med til at præcisere de gældende regler for det psykiske arbejdsmiljø.

Der er i udkastet til bekendtgørelsen bl.a. lagt op til at fokusere på følgende særlige risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø:

  • Stor arbejdsmængde og tidspres
  • Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
  • Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
  • Arbejdsrelateret vold i og uden for arbejdstiden

Det forventes, at bekendtgørelsen udstedes endeligt i første halvår af 2020. Norrbom Vinding følger løbende udmeldingerne om arbejdet med bekendtgørelsen, og vender tilbage, når der foreligger nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet