Forlænget barsel til tvillingeforældre – lovforslag om ændring af barselsloven fremsat

Regeringen har fremsat et lovforslag, der implementerer den politiske aftale om 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til tvillingeforældre og adoptanter

 

Skrevet af

Formålet med lovforslaget er at give forældre, der ved samme fødsel eller adoption får to eller flere børn, mulighed for at holde orlov samtidig, mens børnene er helt små.

Lovforslaget skal erstatte den tidligere lovændring af barselsloven, hvorefter forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, fik ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, der skulle afholdes inden for 18 måneder efter fødslen.

Med det fremsatte forslag vil forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, hver få 13 ugers ekstra øremærket orlov med barselsdagpenge til afholdelse inden for 12 måneder efter fødslen. De gældende regler for forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel, vil i den forbindelse blive ophævet.

Det foreslås, at den ekstra orlov kan overdrages til sociale forældre samt til nærtstående familiemedlemmer under visse betingelser. Derudover sker der med lovforslaget mindre justeringer af andre dele af barselsloven, herunder ved at gøre reglerne om forlængelse af orlov mere fleksible.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. maj 2024.

Vi følger lovforslagets videre behandling i Folketinget og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.