U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

17.12.2021 | Databeskyttelse

Skrevet af

Søren Skjerbek
Partner LLM

Søren Terp Kristophersen

Advokat

Lov om beskyttelse af whistleblowere træder i kraft i dag

Lov om beskyttelse af whistleblowere er trådt i kraft i dag for alle offentlige arbejdsgivere og alle private arbejdsgivere med over 249 medarbejdere ansat.

Kommissionen fremsatte tilbage i april 2018 et forslag til et nyt direktiv, som skal øge beskyttelsen af whistleblowere, der rapporterer om overtrædelser af EU-retten. Direktivet blev vedtaget efter en række tilpasninger i oktober 2019 med implementeringsfrist i dag. Vi har skrevet om direktivet her.

Et udkast til lovforslaget blev af Justitsministeriet sendt i høring den 24. februar 2021, og der blev efterfølgende fremsat et lovforslag for Folketinget den 14. april 2021. Loven blev endeligt vedtaget den 24. juni 2021. Vi har skrevet om loven her.

Loven træder i kraft i dag den 17. december 2021 for alle offentlige arbejdsgivere og alle private arbejdsgivere med over 249 medarbejdere ansat.

Hvad der gælder fra i dag
Som sagt er alle offentlige arbejdsgivere og alle private arbejdsgivere med mere end 249 medarbejdere ansat forpligtet til at etablere en intern whistleblowerenhed, som medarbejderne kan indberette til om overtrædelser af EU-retten og andre alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt.

Det er som udgangspunkt kun medarbejderne, som efter loven skal kunne indberette til whistleblowerordningen, men ordningen kan også udvides til bl.a. samarbejdspartnere m.fl.

Loven fastslår også, hvordan indberetninger skal håndteres fra start til slut. Det følger nemlig af loven, at den interne whistleblowerenhed skal bekræfte modtagelsen af indberetningen over for indberetteren inden for 7 dage, og at whistleblowerenheden herefter har 3 måneder til at behandle indberetningen, før whistleblowerenheden skal følge op på indberetningen over for indberetteren med feedback.

Whistleblowerenheden er forpligtet til at behandle alle indberetninger fortroligt, ligesom arbejdsgivere også kan vælge at give medarbejdere mulighed for at indberette anonymt, selvom denne mulighed dog også kan give anledning til vanskelighed i forhold til at følge op på indberetningen. Arbejdsgivere er dog ikke forpligtet til at lade medarbejdere kunne indberette anonymt.

Medarbejdere kan i stedet vælge at indberette til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, hvis de ikke ønsker at benytte sig af den interne whistleblowerordning. Datatilsynets eksterne whistleblowerordning er også trådt i kraft i dag.

Varetagelse af whistleblowerordninger for din virksomhed
Lov om beskyttelse af whistleblowere træder i kraft i dag for alle offentlige arbejdsgivere og alle private arbejdsgivere med over 249 medarbejdere ansat. Loven træder derimod først i kraft for private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 medarbejdere ansat den 17. december 2023. Disse arbejdsgivere har derfor stadig god tid til at få etableret en whistleblowerordning.

Norrbom Vinding har allerede gennem en årrække faciliteret whistleblowerordninger for arbejdsgivere gennem et samarbejde med den førende it-leverandør, som på en enkel måde sikrer muligheden for anonyme indberetninger, tovejskommunikation samt hurtig behandling af indberetningen, og vi er allerede nu i gang med at sætte whistleblowerordninger op for samarbejdspartnere, der allerede gerne nu vil leve op til de kommende regler. Har man spørgsmål til disse ordninger, kan man kontakte advokat Søren Skjerbek på ssk@norrbomvinding.com eller advokat Søren Terp Kristophersen på stk@norrbomvinding.com.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.