U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

10.11.2022 | Databeskyttelse

Skrevet af

Elsebeth Aaes-Jørgensen
Partner LLM

Den legitime Big Brother

En fitnesskædes tv-overvågning af arbejdspladsen gav ikke anledning til kritik.

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at en arbejdsgiver, der iværksætter tv-overvågning af arbejdspladsen, skal have hjemmel hertil, opfylde en række grundlæggende behandlingsprincipper og informere medarbejderne om tv-overvågningen. For nylig tog Datatilsynet stilling til, om en fitnesskædes tv-overvågning af arbejdspladsen opfyldte disse krav.

Sagen omhandlede en fitnesskæde, der foretog tv-overvågning af arbejdspladsen. Ifølge fitnesskæden blev tv-overvågningen foretaget på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen.

Fitnesskæden oplyste endvidere, at tv-overvågningen forfulgte en legitim interesse, som bestod i dels at forebygge og opklare kriminalitet, dels at kunne gøre retskrav gældende over for medarbejdere, der eventuelt måtte overtræde fitnesskædens interne retningslinjer.

Fitnesskæden oplyste medarbejderne om tv-overvågningen og om de pågældende formål i bl.a. medarbejdernes ansættelseskontrakter, personalehåndbogen, interne politikker og ved skiltning.

Interessen var legitim
Datatilsynet fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte fitnesskædens vurdering af, at tv-overvågningen kunne foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens interesseafvejningsregel.

Datatilsynet lagde i den forbindelse vægt på, at tv-overvågningen blev foretaget for at sikre bevismateriale til brug for politiets efterforskning og for at kunne gøre retskrav gældende over for medarbejdere.

Datatilsynet fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at konkludere, at tv-overvågningen var i strid med fitnesskædens oplysningspligt, da medarbejderne blev oplyst om behandlingen og formålene med tv-overvågningen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at det kan være sagligt at foretage tv-overvågning af en arbejdsplads med det formål at forebygge og opklare eventuelle tilfælde af kriminalitet og kunne gøre retskrav over for medarbejderne gældende, og
  • at arbejdsgiver skal iagttage sin oplysningspligt i medfør af databeskyttelsesreglerne ved at oplyse medarbejderne om tv-overvågningen i fx en personalehåndbog og interne politikker.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.