Yvonne beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Diskrimination – rådgivning om at forebygge diskriminationssager, udarbejdelse af politikker, håndtering af opståede sager, samt betydelig erfaring med gennemførelse af retssager på området ved såvel Højesteret som EU-Domstolen
 • Daglig løbende sparring med private virksomheder om HR-jura, nationalt og internationalt
 • Omstruktureringer og masseafskedigelser
 • Bonusprogrammer og alternative aflønningsformer
 • Kollektive overenskomstforhold – såvel forhandling af overenskomster som løsning af opståede tvister
 • Arbejdsmiljø og arbejdsskade

Specialer

Diskrimination

Diskrimination er det arbejdsområde, som vokser mest i disse år

Bonus & incentives

Løn er i dag ofte sammensat af mange forskellige elementer. I konsekvens heraf er rådgivningsbehovet stigende – dels i forhold til fastlæggelse af det nærmere indhold af de forskellige lønelementer, dels de mange juridiske udfordringer og problemer, som skal håndteres

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Skat & social sikring

Arbejds- og ansættelsesretlige forhold kan ikke alene vurderes ud fra en arbejds- og ansættelsesretlig synsvinkel

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Jeg har bl.a.

 • rådgivet flere virksomheder i sager opstået i kølvandet på #MeToo-kampagnen
 • repræsenteret arbejdsgiver i den såkaldte fedmesag ved EU-Domstolen, i byretten samt landsretten
 • med succes gennemført flere principielle sager i Højesteret om udstrækningen af arbejdsgivers forpligtelser i forhold til medarbejdere, som har et handicap
 • ligeledes med succes gennemført flere principielle sager i Højesteret om udstrækningen af såvel det danske som det EU-retlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder
 • bistået en række virksomheder i forbindelse med opdatering af deres ansættelseskontrakter og revision af deres bonus- og incitamentsprogrammer
 • afsluttet flere forhandlinger om overenskomstfornyelser
 • rådgivet flere virksomheder om håndteringen af påbud eller udkast til påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
 • repræsenteret arbejdsgivere i en række arbejdsskadesager ved domstolene

Uddannelse og erfaringer

 1. 2020

  Officer i IBA’s Diversity and Equality Law Committee

 2. 2007 – 2013

  Ansættelsesadvokater, næstformand

 3. 2008

  Medforfatter til ”Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer”

 4. 2005

  Møderet for Højesteret

 5. 2003

  Norrbom Vinding, partner

 6. 1999

  Denver University, USA, LLM

 7. 1998

  Norrbom Vinding, advokat

Medlem af International Bar Association (IBA) og Officer i Diversity and Equality Law Committee

Medlem af EELA (European Employment Lawyers Association)

Medlem af AnsættelsesAdvokater og Dansk Forening For Arbejdsret

Flittigt benyttet underviser og oplægsholder i ansættelsesretlige emner for Danske Advokater, JUC, EELA, IBA mv.