U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Thea Bytofte
Senioradvokat

Principmeddelelse om arbejdsskader under udførelsen af arbejde i hjemmet

Hvis arbejdsgivere opstiller tydelige betingelser for udførelsen af hjemmearbejde, og medarbejdere kommer til skade under arbejde udført i strid med disse, udgør skaden ikke en arbejdsskade.

Ankestyrelsen tilkendegav i 2022, at styrelsen på grund af et stigende omfang af hjemmearbejde ville offentliggøre en række principmeddelelser om arbejdsskader ved hjemmearbejde med henblik på at skabe klarhed over praksis på området. Vores nyhed om den første principmeddelelse, der vedrørte skader opstået under medarbejderes færden i hjemmet, kan læses her.

Den seneste principmeddelelse, nummer to i rækken, er baseret på tre principielle afgørelser og handler om skader, der var opstået, mens medarbejderne arbejdede hjemmefra. Nærmere bestemt, hvilken betydning det har for, om en skade udgør en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven, at en arbejdsgiver har stillet betingelser for arbejdets udførelse og hjemmearbejdspladsens indretning.

Hvis en medarbejder kommer til skade under udførelsen af sit arbejde, er der formodentlig tale om en arbejdsskade. Det gælder som udgangspunkt også ved hjemmearbejde.

Principmeddelelsen illustrerer en undtagelse til dette udgangspunkt. Har arbejdsgiver opstillet tydelige betingelser for udførelsen af hjemmearbejdet – fx i forhold til, hvor i hjemmet eller med brug af hvilket udstyr arbejdet skal udføres – og overholder medarbejderen ikke disse, når skaden indtræffer, gælder undtagelsen. I så fald er der nemlig omvendt en formodning for, at det var medarbejderens private forhold, der var årsag til, at medarbejderen udførte arbejdet i strid med betingelserne; og skader opstået som følge af medarbejderes private forhold er ikke arbejdsskader.

Det er medarbejdernes ansvar at overholde de opstillede betingelser, idet arbejdsgiver ikke har mulighed for at føre tilsyn med arbejdets udførelse ved hjemmearbejde. Ankestyrelsen anfører i principmeddelelsen, at de af arbejdsgiver opstillede betingelser skal være tydelige for medarbejderne.

De tre principielle sager, principmeddelelsen er baseret på, eksemplificerer dette.

I den første sag rejste en medarbejder sig fra sin kontorstol og slog hovedet op i en skråvæg, som hjemmearbejdspladsen var indrettet under. Arbejdsgiver havde ikke havde stillet betingelser om indretning af hjemmearbejdspladsen eller arbejdets udførelse. Undtagelsen fandt derfor ikke anvendelse, og skaden udgjorde en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

I sag nummer to arbejdede en medarbejder fra sofaen og pådrog sig en skade, da vedkommende rejste sig og faldt over opladeren til sin bærbare pc. I den tredje sag arbejdede en medarbejder på sin terrasse. Medarbejderen kom til skade, da han flyttede sin parasol for at sikre skygge på computerskærmen. Fordi arbejdsgiver ikke havde stillet betingelser for udførelsen af arbejdet eller til indretningen af hjemmearbejdspladsen i de to sager, fandt undtagelsen ikke anvendelse, og skaderne udgjorde derfor arbejdsskader.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Ankestyrelsens principmeddelelse illustrerer, at hvis arbejdsgiver opstiller tydelige betingelser for medarbejdernes udførelse af arbejdet i hjemmet, vil en skade opstået under arbejde udført uden overholdelse af disse betingelser som udgangspunkt ikke udgøre en arbejdsskade, men

  • at principmeddelelsen også viser, at de opstillede betingelser skal være tydelige for medarbejderne, før det normale udgangspunkt om, at skader opstået under udførelsen af arbejdet udgør arbejdsskader, fraviges.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.