U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Skrevet af

Thea Bytofte
Senioradvokat

Ny AT-vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet

Arbejdstilsynet har offentliggjort det seneste skud på stammen af vejledninger vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Den nye vejledning fra Arbejdstilsynet beskriver arbejdsgivers forpligtelser i relation til at forebygge uklare og modstridende krav i arbejdet og uddyber således bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, der indeholder detailregler for så vidt angår planlægningen, tilrettelæggelsen samt udførelsen af et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejde.

Bekendtgørelsen og Arbejdstilsynets vejledning definerer uklare og modstridende krav som krav, der ikke er tydelige, eller som er indbyrdes uforenelige. Der kan i mange arbejdsrelaterede situationer opstå uklare og modstridende krav både generelt og konkret – fx i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver, i forventningerne til kvalitetsniveau eller arbejdstempo, i rollefordeling og ved fastlæggelsen af arbejdsgange.

Hvis der stilles uklare og modstridende krav til medarbejderne, kan det indebære en risiko for deres sikkerhed og sundhed. Derfor skal arbejdsgivere i henhold til vejledningen løbende afdække, om der forekommer sådanne krav, og vurdere, om der skal iværksættes forebyggende tiltag. Dette kan fx være gennem planlægning, oplæring og instruktion, støtte, medarbejderindflydelse og ved at tage hensyn til medarbejdernes forudsætninger for at løse arbejdsopgaverne.

Derudover skal arbejdsgivere føre et effektivt tilsyn med, at der ikke opstår uklare eller modstridende krav, samt at de iværksatte tiltag virker efter deres hensigt.

Vejledningen om uklare og modstridende krav er nummer to i rækken af i alt tre vejledninger, der konkretiserer reglerne i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Du kan læse vores nyhed om første vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres her. Arbejdstilsynet arbejder fortsat på vejledningen om ”Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker”. Den vejledning forventes at blive offentliggjort i løbet af 2023.

Du kan læse vejledningen om uklare og modstridende krav i arbejdet her.

Du kan læse bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø her.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Arbejdstilsynet ved vejledningen beskriver, hvilke pligter arbejdsgivere har i forbindelse med forebyggelsen af uklare og modstridende krav, og dermed konkretiserer bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, og
  • at Arbejdstilsynet giver udtryk for, at arbejdsgivere løbende bør være opmærksomme på risikoen for uklare og modstridende krav, samt hvilke konsekvenser det kan have for medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.