U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Torben Mølgaard Hededal

Partner LLM

Torben beskæftiger sig med alle aspekter af den individuelle ansættelsesret samt med selskabsret, børsret, skatteret og social sikring relateret til HR-forhold, men har følgende særlige interesseområder:

 • Rådgivning til den finansielle sektor, herunder om forhold relateret til væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner
 • Internationale ansættelsesforhold, herunder ind- og udstationering og andre grænseoverskridende ansættelsesforhold
 • Ansættelse og opsigelse af ledende medarbejdere
 • Alternative aflønningsformer, herunder bonus, aktiebaseret aflønning og fleksibel løn

Specialer

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Pension

Når man rådgiver om arbejds- og ansættelsesret, skal man også have blik for andre ting, hvis man skal komme hele vejen rundt. Pension fx

Ansættelsesklausuler

Klausuler - mange udfordringer

Bonus & incentives

Løn er i dag ofte sammensat af mange forskellige elementer. I konsekvens heraf er rådgivningsbehovet stigende – dels i forhold til fastlæggelse af det nærmere indhold af de forskellige lønelementer, dels de mange juridiske udfordringer og problemer, som skal håndteres

Skat & social sikring

Arbejds- og ansættelsesretlige forhold kan ikke alene vurderes ud fra en arbejds- og ansættelsesretlig synsvinkel

Jeg har bl.a.

 • bistået flere danske og udenlandske multinationale virksomheder i forbindelse med implementering og ændring af aktiebaserede aflønningsordninger
 • rådgivet finansielle virksomheder om lønpolitik og udpegning af væsentlige risikotagere
 • rådgivet en virksomhed inden for offshore-branchen om social sikring i forhold til medarbejdere, der arbejder på forskellige EU-landes kontinentalsokler
 • rådgivet en luftfartsvirksomhed i forhold til en række problemstillinger om social sikring for medarbejdere med bopæl i Danmark eller udlandet
 • rådgivet adskillige virksomheder om problemstillinger vedrørende ansættelsesret, skat og social sikring relateret til internationale ansættelsesforhold

Uddannelse og erfaringer

 1. 2010

  Norrbom Vinding, partner

 2. 2002

  Norrbom Vinding, advokat

 3. 2000

  Møderet for landsret

 4. 2000 – 2001

  California Western School of Law, USA, LLM

 5. 1994 – 2002

  Kromann Reumert, advokatfuldmægtig og advokat