U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Sara beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Individuel ansættelsesret primært på det private arbejdsmarked, blandt andet rådgivning og retssager i forbindelse med kontraktforhold, opsigelser og konkurrence- og kundeklausuler
 • Omstruktureringer, herunder virksomhedsoverdragelser og kollektive afskedigelser
 • Udarbejdelse af medarbejderpolitikker og programmer for incitamentsaflønning
 • Diskrimination, herunder rådgivning og retssager relateret til ligebehandling og forskelsbehandling af medarbejdere
 • Databeskyttelse

Specialer

Databeskyttelse

Behovet for rådgivning om databeskyttelse er vokset eksplosivt de senere år – og vi har ydet højt specialiseret rådgivning inden for dette speciale gennem mere end 10 år

Ansættelsesklausuler

Klausuler - mange udfordringer

Internationale projekter

Vi har 1.500 ambassadører og partnere verden over

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Bonus & incentives

Løn er i dag ofte sammensat af mange forskellige elementer. I konsekvens heraf er rådgivningsbehovet stigende – dels i forhold til fastlæggelse af det nærmere indhold af de forskellige lønelementer, dels de mange juridiske udfordringer og problemer, som skal håndteres

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er et vigtigt redskab, når der hos virksomheder, myndigheder eller organisationer opstår behov for at afdække og vurdere en sag

Uddannelse og erfaringer

 1. 2015

  Norrbom Vinding, advokat

 2. 2012 – 2015

  Norrbom Vinding, fuldmægtig

 3. 2012

  Cand.jur., Københavns Universitet

 4. 2007 – 2012

  Norrbom Vinding, stipendiat

Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA), Ansættelsesadvokater og Dansk Forening for Arbejdsret