Rebekka beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Ansættelsesforhold inden for det kommunale, regionale og statslige område
 • Offentlig ret generelt, herunder forvaltningsret, menneskerettigheder og reglerne om aktindsigt
 • Menneskeret og statsret, herunder førelse af retssager om myndigheders påståede brud på menneskerettighederne og rådgivning om påtænkte myndighedsindgreb
 • Sager om strafbare forhold relateret til virksomheders, myndigheders og medarbejderes forhold
 • Diskrimination, herunder retssager om forskelsbehandling og ligebehandling
 • Whistleblowing- og undersøgelsesforløb

Specialer

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område

Diskrimination

Diskrimination er det arbejdsområde, som vokser mest i disse år

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er et vigtigt redskab, når der hos virksomheder, myndigheder eller organisationer opstår behov for at afdække og vurdere en sag

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Strafferet

Håndteringen af strafbare forhold bliver stadig mere kompleks – ikke mindst i lyset af den strafferetlige detailregulering, den intensiverede håndhævelse samt den offentlige bevågenhed

Uddannelse og erfaringer

 1. 2022 

  Norrbom Vinding, advokat

 2. 2021 – 2022 

  Norrbom Vinding, advokatfuldmægtig

 3. 2019 – 2023

  Underviser i Individets Grundlæggende Rettigheder på Københavns Universitet (dog undervisningsfri i 2022)

 4. 2018 

  Delt tjeneste som anklagerfuldmægtig ved Vestegnens Politi

 5. 2017 – 2021

  Fuldmægtig i Justitsministeriet

 6. 2017 

  Cand.jur., Københavns Universitet

 7. 2016

  Sommerfuldmægtig hos Bruun & Hjejle

 8. 2015 -2017 

  Stud.jur. i Statsministeriet

 9. 2015 

  Vinder af det Det Nordiske Processpil om Menneskerettigheder og Trans-European Moot Court Competition

 10. 2014 – 2015

  Stud.jur. i Justitsministeriet

 11. 2012 – 2013 

  Stud.jur. hos Advice Advokater