Torben beskæftiger sig med alle aspekter af den individuelle ansættelsesret samt med selskabsret, børsret, skatteret og social sikring relateret til HR-forhold, men har følgende særlige interesseområder:

 • Rådgivning til den finansielle sektor, herunder om forhold relateret til væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner
 • Internationale ansættelsesforhold, herunder ind- og udstationering og andre grænseoverskridende ansættelsesforhold
 • Ansættelse og opsigelse af ledende medarbejdere
 • Alternative aflønningsformer, herunder bonus, aktiebaseret aflønning og fleksibel løn

Specialer

Jeg har bl.a.

 • bistået flere danske og udenlandske multinationale virksomheder i forbindelse med implementering og ændring af aktiebaserede aflønningsordninger
 • rådgivet finansielle virksomheder om lønpolitik og udpegning af væsentlige risikotagere
 • rådgivet en virksomhed inden for offshore-branchen om social sikring i forhold til medarbejdere, der arbejder på forskellige EU-landes kontinentalsokler
 • rådgivet en luftfartsvirksomhed i forhold til en række problemstillinger om social sikring for medarbejdere med bopæl i Danmark eller udlandet
 • rådgivet adskillige virksomheder om problemstillinger vedrørende ansættelsesret, skat og social sikring relateret til internationale ansættelsesforhold

Uddannelse og erfaringer:

 • 2010

  Norrbom Vinding, partner

 • 2002

  Norrbom Vinding, advokat

 • 2000

  Møderet for landsret

 • 2000 - 2001

  California Western School of Law, USA, LLM

 • 1994 - 2002

  Kromann Reumert, advokatfuldmægtig og advokat