Jørgen beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Offentlige myndigheders og privatiserede selskabers medarbejderforhold, herunder førelse af sager ved domstole, Arbejdsret, voldgiftsret samt andre relevante fora
 • Advokatundersøgelser for offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer
 • Medvirken som dommer i voldgiftssager
 • Rådgivning til medie- og medicinalvirksomheder
 • Udenlandske virksomheders etablering og løbende rådgivning til udenlandske virksomheder om arbejdsret i Danmark
 • Forvaltningsretlige sager generelt

Specialer

Jeg har bl.a.

 • forestået den retlige vurdering på grundlag af Skattesagskommissionens beretning til belysning af, om der var begået tjenesteforseelser i forbindelse med korrespondancen mv. mellem myndighederne og Folketingets Ombudsmand
 • repræsenteret Falck i Østre Landsret i en sag om implementering af EU-retlige arbejdstidsregler
 • rådgivet og repræsenteret landets kommuner og KL i de sager, der skulle føres ved Arbejdsretten i kølvandet på konflikten på lærerområdet i 2013
 • forestået undersøgelsesforløb i den såkaldte whistleblowersag for Københavns Kommune
 • repræsenteret Region Hovedstaden i sagskompleks vedrørende EU-Domstolens dom i Toftegaardssagens betydning for fratrædelsesaftaler på tjenestemandsområdet

Uddannelse og erfaringer:

 • 2007

  Dansk Forening for Arbejdsret, bestyrelsesmedlem

 • 1998

  Norrbom Vinding, stifter og partner

 • 1997

  Møderet for Højesteret

 • 1995 - 2000

  Ekstern lektor i kollektiv arbejdsret ved Københavns Universitet

 • 1992

  London School of Economics, England, LLM

Medlem af International Bar Association (IBA), European Employment Lawyers Association (EELA) og XBHR (Global Forum for Cross-Border Human Resource Experts)