U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

30.05.2022 | Ansættelsesret

Skrevet af

Yvonne Frederiksen
Partner LLM

Lovforslag om gennemførelse af orlovsdirektivet mv.

Regeringen har fremsat lovforslag med henblik på gennemførelse af orlovsdirektivet.

Regeringen har fremsat lovforslag til ændring af en række love med henblik på at gennemføre orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov og de hertil knyttede rettigheder og forpligtelser.

Det foreslås, at der for lønmodtagere indføres en ret til omsorgsorlov i 5 arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person, der bor i samme husstand, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Personkredsen, som omsorgsorloven kan anvendes til, er egne børn, forældre, ægtefælle eller partner, eller en person i samme husstand.

Arbejdsgiveren kan kræve lægelig dokumentation for behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand, hvilket fx kan være en indkaldelse til demensudredning eller kræftbehandling. Kravet om ”behov for væsentlig omsorg og pleje” betyder, at omsorgsorloven ikke vil omfatte at ledsage en pårørende til et almindeligt lægebesøg, medmindre den pårørende i øvrigt har behov for væsentlig støtte.

Med indførelsen af omsorgsorloven foreslås det samtidig at indføre en række af de rettigheder, der kendes fra ligebehandlingslovens regler om barselsorlov, herunder at en lønmodtager, der har udnyttet sin ret til fravær, har ret til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde, og at lønmodtagere, der har udnyttet eller anmodet om ret til fravær, ikke må afskediges eller udsættes for mindre gunstig behandling af den grund.

Herudover foreslås det, at der gives mulighed for, at også sociale forældre (til et barn under 9 år) kan anmode om ændrede arbejdstider eller -mønstre, herunder distancearbejde, i en nærmere angivet periode, hvilket arbejdsgiveren i givet fald skal overveje og besvare. Den samme mulighed gives omsorgspersoner for så vidt angår personkredsen nævnt ovenfor.

Endelig gives der mulighed for, at forældre, der får trillinger – eller flere børn ved samme fødsel – kan ansøge om 26 ugers ekstra barselsdagpenge.

Vi vil naturligvis følge lovforslagets videre behandling i Folketinget og vender tilbage, når der er nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.