Skrevet af

Sara Baldus
Senioradvokat

Ændring af særloven om fordrevne fra Ukraine (m.fl.)

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der rykker skæringsdatoen for, hvornår fordrevne fra Ukraine kan være omfattet af særloven. Desuden lempes reglerne for modregning i social pension og efterløn for medarbejdere på arbejdspladser, som varetager opgaver relateret til fordrevne fra Ukraine.

Særloven om fordrevne fra Ukraine blev vedtaget den 17. marts 2022 og giver ukrainske statsborgere eller personer med flygtningestatus i Ukraine, der er rejst ud af Ukraine den 24. februar 2022 eller senere, mulighed for at opnå en midlertidig opholdstilladelse i Danmark i foreløbig 2 år. Det er også muligt at opnå opholdstilladelse efter særloven for ukrainske statsborgere, der opholdt sig i Danmark på tidspunktet for den russiske invasion.

Der er p.t. meddelt ca. 21.800 opholdstilladelser efter særloven. Personer med opholdstilladelse efter særloven er fritaget fra udlændingelovens krav om arbejdstilladelser.

Ny skæringsdato
Efter særlovens ikrafttrædelse har det vist sig, at der er fordrevne fra Ukraine, som ikke kan opfylde særlovens betingelser om udrejse fra Ukraine, fordi de opholdt sig i et andet land på ferie eller forretningsrejse, da krigen brød ud. Derfor ændres særlovens betingelser nu, så personer, der er udrejst den 1. februar 2022 eller senere, kan opnå en opholdstilladelse efter særloven. De ville ellers være henvist til at søge opholdstilladelse eller asyl efter udlændingelovens regler.

Ingen modregning ved merarbejde
Der er desuden ændret midlertidigt ved reglerne om modregning med løn i social pension og efterløn. Lovændringen, som udspringer af en politisk aftale, har til formål at skabe mulighed for, at flere medarbejdere kan udføre opgaver relateret til personer med opholdstilladelse efter særloven.

Konkret indebærer lovændringen, at for folke-, førtids- og seniorpensionister, efterlønsmodtagere og deres ægtefæller/samleveres vedkommende vil der ikke ske modregning i deres ydelse med lønindtægter i perioden 1. april 2022 til 31 december 2022, når der er tale om enten løn fra nyansættelser efter den 17. marts – eller mer- og overarbejde.

Det er en betingelse, at der er tale om en lønindtægt fra et lønmodtager- eller et lønmodtagerlignende forhold, at medarbejderen er ansat eller ansættes på en privat eller offentlig arbejdsplads inden for dagtilbuds-, skole-, social-, sundheds- og ældreområdet, og at arbejdspladsen løser opgaver rettet mod fordrevne fra Ukraine.

Lovændringen træder i kraft den 16. juni 2022.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.